Náš příběh ze SASKA, NĚMECKO

V Sasku podporovali konzorcium RAINMAN čtyři přidružení partneři, kteří byly zdrojem místních znalostí a zkušeností z oblasti zmírnění následků přívalových srážek. Ve spolupráci s městem Míšeň, obcemi Oderwitz, Leutersdorf (okres Spitzkunnersdorf) a dalšími lokalitami v Sasku otestovali konkrétní přístupy řízení rizika z přívalových srážek a potvrdili jejich využitelnost. Všechny zúčastněné obce byly v minulosti zasaženy přívalovými srážkami, které způsobily obrovské škody. Po těchto událostech zasažené obce naplánovaly a zrealizovaly velké množství stavebních opatření proti povodním podél řek.

Díky intenzivní podpoře projektu RAINMAN byly v pilotních lokalitách provedeny různé aktivity, od mapování rizik, přes návrh opatření pro snižování rizik, až po zvyšování informovanosti o rizicích. Například v Míšni byly provedeny hydrodynamické simulace a analýzy průtokových cest. V obcích Oderwitz a Leutersdorf byl kladen důraz především na opatření týkající se komunikace o rizicích a opatření pro zlepšení reakce na mimořádné situace.

PŘEHLED

Aktivity: 

  • hodnocení a mapování
  • opatření pro snižování rizik
  • komunikace o rizicích

Charakter územi:

  • částečně urbanizované, zemědělské

Morfologie terénu:

  • pahorkatiny, nížiny, hory

Město Míšeň (Meissen)

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Obce Oderwitz a Leutersdorf (okres Spitzkunnersdorf)

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Jiné lokality

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY