JSTE PŘIPRAVENI NA NEJBLIŽŠÍ
PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY?

Jste připraveni JEDNAT? Najděte informace pro sebe jako obec nebo jako soukromá osoba – čeká na Vás hodně práce!

Poznejte naše NÁSTROJE k analyzování vašich rizikových situací, k nalezení vhodných opatření ke snížení rizik nebo ke komunikaci o rizicích z přívalových srážek.

Máte zájem se seznámit s NAŠIMI PŘÍBĚHY a získat informace o projektech, které již byly implementovány? Zde najdete vhodné příklady.

JSME RAINMAN

V rámci projektu RAINMAN vznikla Sada nástrojů RAINMAN. V časovém období od 07/2017 do 06/2020 byl projekt částečně financován Evropským fondem regionálního rozvoje (EFRE) v rámci programu CENTRAL EUROPE.

Cílem projektu RAINMAN bylo podpořit místní a regionální orgány a zúčastněné strany ve střední Evropě při řešení rizik spojených s přívalovými srážkami.

Vycházeli jsme z rozsáhlé základny teoretických vědomostí ze šesti středoevropských zemí – spoluprací s orgány a stranami zúčastněnými na řízení rizik z přívalových srážek se naše metody a opatření testovala a implementovala do našich pilotních aktivit.  Své zkušenosti jsme spojili do této sady nástrojů RAINMAN!