NAŠE PŘÍBĚHY

Víme, že je nezbytné zohlednit místní potřeby a požadavky!

Při hledání lokálních řešení jsme využili i rozsáhlé zkušenosti a teoretické znalosti partnerů ze šesti středoevropských zemí: v rámci výměny zkušeností se zástupci samospráv na lokální i regionální úrovni byly naše nástroje, metody a opatření testovány a implementovány v pilotních aktivitách projektu.

Mapa STŘEDNÍ EVROPY:
kliknutím na pilotní lokalitu budete přesměrováni na její příslušnou stránku

Hledejte podle různých činností

V různých typech krajiny a oblastech s rozdílným charakterem území byly testovány v rámci pilotních aktivit projektu RAINMAN různé metody pro vyhodnocování a mapování rizik z přívalových srážek. Vyvinuly se různé strategie pro snižování rizik a opatření pro komunikaci o rizicích. Zkušenosti a získané poznatky jsou popsány pro různé typy území nebo je lze nalézt v příslušných nástrojích.

Hodnocení a mapování

Nalezněte přehled všech našich příběhů souvisejících s mapováním na vstupní stránce tohoto nástroje.

Komunikace o rizicích

Tento nástroj poskytuje přehled všech našich příběhů souvisejících s komunikací o riziku.