Prozkoumejte NÁSTROJE a METODY:
Kde byste chtěli začít?

HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ

Úspěšné řízení rizik z přívalových srážek začíná „HODNOCENÍM a MAPOVÁNÍM“ s cílem identifikovat, lokalizovat a posoudit potenciální nebezpečí a rizika přívalových srážek. Místní orgány potřebují vědět, kde se hromadí dešťová voda a kde může na své cestě k nejbližší řece či jezeru představovat rizika pro lidi, infrastrukturu a majetek. Mapování nebezpečí a rizik přívalových srážek pomáhá při komunikaci o tématu, např. ve vztahu k občanům nebo jednotkám integrovaného záchranného systému. Nástroj vysvětluje různé prvky a kroky, ze kterých se skládá zhodnocení rizika spojeného s povodněmi vyvolanými přívalovými srážkami.

KOMUNIKACE O RIZICÍCH

Komunikace o rizicích a práce v oblasti veřejných vztahů jsou důležitými součástmi řešení povodní vyvolaných přívalovými srážkami a snižování škod. Bez komunikace nedokážou dotčené osoby dostatečně pochopit rizika přívalových srážek nebo o nich vůbec nemusí vědět. Nástroj „KOMUNIKACE O RIZICÍCH“ vysvětluje, které informace je nutné předat příslušným osobám a institucím. Dozvíte se, jaká opatření lze použít v kontextu práce s veřejností. Příklady osvědčených postupů demonstrují konkrétní možnosti jednání a inspirují nás k vlastní implementaci.

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Nástroj pro přívalové srážky „OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK“ pomáhá místním a regionálním správám najít, vybrat a implementovat vhodná opatření ke snížení rizik. Je nezbytné spojit různé strategie ke snížení rizik a zohlednit všechny oblasti, ve kterých je nutné jednat! Tento nástroj vám v rámci obcí a regionů umožňuje zkoumat různé oblasti, ve kterých je nutné jednat: získejte informace o potenciálních rizicích a příslušných strategiích k jejich řešení. Poradenské části vybraných strategií poskytují množství dodatečných informací. Nebo se přímo podívejte do našeho katalogu 100 opatření ke snížení rizik z přívalových srážek.

  • V první řadě se seznamte s riziky! Přívalové srážky se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv, a to i na místech, které nejsou v blízkosti vodních toků. Většinou dochází k přívalovým srážkám náhle, prakticky bez jakékoliv možnosti včas varovat.
  • Komunikujte o rizicích! Dotčené osoby musí dostatečně znát a chápat rizika přívalových srážek, aby dokázaly přiměřeně jednat nebo zavést opatření ke zmírnění rizik.
  • Až poté přijměte opatření ke snížení rizik! Je vhodné kombinovat různé strategie ke snížení rizik a zároveň zohlednit různé oblasti, ve kterých je nutné jednat.
  • V projektu RAINMAN se testovaly různé metody a přístupy k hodnocení a mapování rizik z přívalových srážek, různé strategie ke snížení rizik a způsoby komunikace o rizicích v různých oblastech (od nížin po hornaté oblasti) a typech oblastí (od městských oblastí přes venkovské až po zemědělské oblasti). Získejte přehled o všech NAŠICH PŘÍBĚZÍCH.