Náš příběh z DOLNÍHO SLEZSKA, POLSKO

V Polsku podpořil projekt RAINMAN Institut meteorologie a vodního hospodářství - Národní výzkumný ústav s přidruženými partnery (Institut pro územní rozvoj a polské vody ve Vratislavi). Společně vyvíjeli a testovali metodiku pro přípravu rizikových map (zranitelnost území povodní způsobenou přívalovou srážkou a erozí půdy), analyzovali osvědčené postupy vedoucí ke snížení rizik negativních následků přívalových srážek, spolupracovali na vývoji koncepce zadržování vody a katalogu nápravných opatření a akčních plánů v oblasti územního plánování. Na základě informací získaných z dotazníků týkajících se pilotních lokalit byly vyvinuty interaktivní vyučovací hodiny pro školská zařízení. Tyto vyučovací hodiny byly testovány ve školách, které měly zájem se testování dobrovolně zúčastnit. Dále byla v rámci projektu zahájena spolupráce na místní, regionální a mezinárodní úrovni s cílem zvýšit povědomí o změně klimatu a extrémních meteorologických jevech, přičemž zvláštní pozornost byla věnována přívalovým srážkám.

PŘEHLED

Aktivity: 

  • hodnocení a mapování
  • opatření pro snižování rizik
  • komunikace o rizicích

Charakter územi:

  • městské, částečně urbanizované,
    venkovské, zemědělské

Morfologie terénu:

  • pahorkatiny, nížiny

Dolní Slezsko

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Zgorzelecký okres

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Povodí Červené Vody

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Stažení

TRAINING KIT | Available in Polish and English

1. Lesson 1 – Evaluation of heavy rain risk (presentation and teaching instruction) – considered subjects: climate and weather, climate factors, meteorological measurements and observations, weather and weather-related indices, climate changes, consequences of climate changes, heavy rains – definition, characteristics, examples and consequences, storms (including safe behaviour), weather forecasts and warnings.

Download [PL; zip; 4.9 MB]

2. Lesson 2 – Methods for dealing with floods caused by heavy precipitations (presentation and teaching instruction) – considered tasks: basins, retention capacities of the region (basin), floods – definition, sources, effects of heavy rain (local flood), monitoring of flood phenomena, strategy on mitigation of flood effects, RAINMAN-Toolbox – description of „tools” carried out in the project, actions on early warnings, spatial planning, prevention, concept of rainfall water collection (within prevention, protection, preparedness, recovery), examples of other actions, solutions on blue-green infrastructure (BGI) – ideas related to excessive rainfall water near your house.

Download [PL; zip; 5.2 MB]

3. Board Game – board, instruction and question cards on heavy rain, their consequences, and how to reduce risk.

Download [PL; zip; 2 MB]

Download [EN; zip; 1.8 MB]

4. Questionnaires – 3 versions, each contains 3 questions on the thematic scope of the package.

Download [PL; zip; 381 KB]

Download [EN; zip; 369 KB]