Jednejte

jako SOUKROMÁ OSOBA

Jste si vědomi možných rizik a jste připraveni na přívalové srážky? Zjistěte více o rizicích, potenciálních škodách a o tom, jak můžete připravit sebe a svou rodinu, stejně jako svůj majetek a okolí, a zabránit tak škodám. Zde jsou shrnuty ty nejdůležitější informace a najdete zde také odkazy na pro Vás vhodné nástroje v Sadě nástrojů.

KLÍČOVÁ FAKTA o přívalových srážkách

Přívalové srážky spojené se záplavami, které způsobují škody, se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv, a to i na místech, které nejsou v blízkosti vodních toků. Většinou k nim dochází náhle, prakticky bez jakéhokoliv času na varování. Mohou vést k místním záplavám, např. kvůli nekontrolovanému povrchovému odtoku v dané oblasti. Nepřijmou-li se žádná preventivní opatření, může dojít k velkým škodám. A co je ještě horší: Odborníci předpokládají, že přívalové srážky se budou v budoucnu vyskytovat častěji.

POCHOPTE CO BY SE MOHLO STÁT…

… mě nebo lidem v mém okolí:

Výskyt povrchových záplav do značné míry závisí na množství srážek, na topografických podmínkách ve vašem okolí a na schopnosti půdy absorbovat dešťovou vodu.

Nebezpečí povrchového odtoku je často podceňováno. Během přívalových srážek a následných záplav se lidé pravidelně vážně zraní nebo dokonce přijdou o život.

Zjistěte, co můžete udělat, abyste zůstali v bezpečí a chránili se před zraněním či ztrátami na životech!

… mému domu nebo nemovitosti:

Do budovy může voda proniknout různými cestami a způsobit různé druhy škod v závislosti na místě vstupu.

Dešťová voda

Dešťová voda se může do budovy dostat prostřednictvím stavebních otvorů (např. dveří, schodů, světelných šachet nebo vchodů do garáží)

Možné škody:

Vzdutí

Pokud nebudou přijata příslušná bezpečnostní opatření (např. klapky proti zpětnému výtlaku vody), vzdutí vody z kanalizačního systému může způsobit zaplavení a poškození.

Možné škody:

Průsak

Prosakující voda může vést k zvýšené vlhkosti budovy a k jejímu ohrožení v souvislosti s vyšším tlakem vody v podzemí.

Možné škody:

CO MOHU UDĚLAT?

Zjistěte, jestli je Váš dům ohrožen:

Získejte dostupné informace o nebezpečí a riziku od úřadů nebo odborníků

Připravte si své vlastní zjednodušené hodnocení rizika

Stáhněte si KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZJEDNODUŠENÉ HODNOCENÍ RIZIKA [pdf; 343 KB] pro soukromé osoby. Čím více otázek odpovíte ANO, tím je pravděpodobnější, že byste měli jednat nebo problém konzultovat s odborníky.

Kontrolní seznam vychází z následujících pokynů, byl zjednodušen a přeložen, aby byl srozumitelný:

Navrhněte si svůj osobní plán pro případ nouze:

Hlavní faktory pro snižování škod a ztrát jsou

  • přizpůsobit Vaši nemovitost tak, aby se omezily způsoby, jak může voda proniknout do budovy,
  • vaše schopnost rozumně reagovat v rizikové situaci!

Navrhněte si svůj osobní plán pro případ nouze.

Jak mohu ochránit sebe a své blízké? Při povodni jednejte rozvážně!

Jak ochránit svůj domov? Včasná a správná příprava zabrání škodám!

KDE MOHU ZÍSKAT DALŠÍ INFORNMACE?

Podívejte se do sekce PŘEDCHÁZEJTE ŠKODÁM, kde naleznete další relevantní informace a odkazy na příslušné (české) webové stránky.