Nástroj HODNOCENÍ A MAPOVÁNÍ

Info

Pro místní orgány začíná úspěšné řízení rizik z přívalových srážek hodnocením a mapováním s cílem identifikovat, lokalizovat a posoudit potenciální nebezpečí a rizika přívalových srážek. Místní orgány potřebují vědět, kde se voda z přívalových srážek hromadí a kde může na své cestě k nejbližší řece či jezeru představovat nebezpečí a rizika pro lidi, infrastrukturu a majetek. Mapování nebezpečí a rizik přívalových srážek pomáhá při komunikaci o tématu, např. ve vztahu k občanům nebo službám integrovaného záchranného systému v obci.

Tento nástroj Vám pomáhá při hledání vhodných metod pro vaši obec. Zvolte si svůj výchozí bod níže.

Municipality

Sekce pro zástupce místních institucí

Tato část je určena obcím, které hledají pragmatický přístup k danému tématu. Zde najdete základní informace „které metody mi pro tento účel pomohou“, „co potřebuji“, „koho mám zapojit“ a „co je nutné učinit dále“.

Conclusions

Sekce pro odborníky

Tato část je určena obcím, které jsou již s touto problematiku obeznámeny. Zde jsou uvedeny podrobnější informace o dostupných přístupech, zkušenostech a vědeckých publikacích, které vznikly v kontextu projektu RAINMAN.

Nechte se vést zkušenostmi projektu RAINMAN...

V projektu RAINMAN se testovaly různé metody a přístupy k hodnocení a mapování rizik z přívalových srážek v různých oblastech (od nížin po hornaté oblasti) a typech oblastí (od městských oblastí přes venkovské až po zemědělské oblasti):