Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

By

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie…

Ochrona, rekultywacja i odnawianie lasów, zwłaszcza położonych na stokach

By

Ze względu na funkcję retencyjną oraz dlatego, że chronią one stoki przed erozją, lasy zmniejszają spływ powierzchniowy i transport osadów. Gospodarka leśna winna być dostosowana do specyficznych potrzeb zagrożonych obiektów w dolnej części stoków. I tak, należy przykładowo unikać wylesień (wyrębów) na dużych powierzchniach. Skład lasu powinien być tak ukształtowany, aby uzyskać możliwie wysoki poziom…

Tworzenie stref zalewowych

By

Głównym celem tej grupy działań jest wzmocnienie skutków transformacji oraz akumulacji na obszarach zalewowych, istniejących i odtwarzanych, poprzez modyfikacje terenu, takie jak: obniżenie wałów/nasypów, zmiana lokalizacji lub usunięcie wałów przeciwpowodziowych itp. Dzięki temu można zgromadzić wodę na obszarze zalewowym podczas zwiększonych przepływów.

Orka w poprzek stoku, unikanie bruzd biegnących w dół stoku.

By

W celu zapobieżenia rozwojowi dróg spływu i poprawy retencji na lekko pochyłym terenie należy prowadzić uprawę gruntu ornego w poprzek stoku, wzdłuż warstwic. Najlepiej byłoby, gdyby gleba była uprawiana na wzór szachownicy, aby kontrolować i spowalniać spływ wody po powierzchni terenu. Unikanie bruzd zgodnych z kierunkiem spadku terenu zapobiega powstawaniu ścieżek spływu. Na terenach zalesionych…