Tworzenie stref zalewowych

By

Głównym celem tej grupy działań jest wzmocnienie skutków transformacji oraz akumulacji na obszarach zalewowych, istniejących i odtwarzanych, poprzez modyfikacje terenu, takie jak: obniżenie wałów/nasypów, zmiana lokalizacji lub usunięcie wałów przeciwpowodziowych itp. Dzięki temu można zgromadzić wodę na obszarze zalewowym podczas zwiększonych przepływów.

Orka w poprzek stoku, unikanie bruzd biegnących w dół stoku.

By

W celu zapobieżenia rozwojowi dróg spływu i poprawy retencji na lekko pochyłym terenie należy prowadzić uprawę gruntu ornego w poprzek stoku, wzdłuż warstwic. Najlepiej byłoby, gdyby gleba była uprawiana na wzór szachownicy, aby kontrolować i spowalniać spływ wody po powierzchni terenu. Unikanie bruzd zgodnych z kierunkiem spadku terenu zapobiega powstawaniu ścieżek spływu. Na terenach zalesionych…

Przepusty – odpowiednie konstrukcja hydrauliczna

By

W przypadku powodzi bezpieczne odwodnienie dotknietego nią terenu zależy często od stanu przepustów i mostków. Obiekty te są często blokowane przez osady, powodując w ten sposób lokalne podtopienia. Często również sam obiekt jest uszkodzony, a przez to przerwany jest szlak komunikacyjny. Bardzo ważne jest odpowiednie ukształtowanie pod wzgledem przepustowości i zabezpieczenia przed zablokowaniem. Działanie to…