Ochrona, rekultywacja i odnawianie lasów, zwłaszcza położonych na stokach

By

Ze względu na funkcję retencyjną oraz dlatego, że chronią one stoki przed erozją, lasy zmniejszają spływ powierzchniowy i transport osadów. Gospodarka leśna winna być dostosowana do specyficznych potrzeb zagrożonych obiektów w dolnej części stoków. I tak, należy przykładowo unikać wylesień (wyrębów) na dużych powierzchniach. Skład lasu powinien być tak ukształtowany, aby uzyskać możliwie wysoki poziom…