Działania w obrębie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz systemu odwodnienia przed i bezpośrednio po zdarzeniu-image

Działania w obrębie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz systemu odwodnienia przed i bezpośrednio po zdarzeniu

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Organizacyjne działania zapobiegawcze oraz działania natychmiastowe wykonywane są bezpośrednio po zdarzeniu w celu zapewnienia funkcjonalności budowli służących ochronie przed powodzią (np. usuwanie gruzu i szlamu).

Fields of action Cieki wodne,Zarządzanie kryzysowe,Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Ingo Nestler, county administration Meissen