Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym-image

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Fields of action Cieki wodne,Zarządzanie kryzysowe,Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Hans Braxmeier, Pixabay