Odtworzenie mokradeł-image

Odtworzenie mokradeł

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Odtworzenie mokradeł

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: utrzymanie i zwiekszenie pogłowia ryb; utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; tworzenie biotopów wodnych; tworzenie biotopów brzegowych/nadbrzeżnych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; retencja wody; naturalna produkcja biomasy; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; filtrowanie substancji szkodliwych; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturowe; gromadzenie wody rzeki; spowolnienie wody rzeki; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology