Zmniejszenie ryzyka podczas pozyskiwania drewna i pielęgnacji lasu-image

Zmniejszenie ryzyka podczas pozyskiwania drewna i pielęgnacji lasu

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zmniejszenie ryzyka podczas pozyskiwania drewna i pielęgnacji lasu

Fields of action Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; redukcja źródeł zanieczyszczeń; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; ulepszanie gruntów; obniżanie wysokich temperatur; pobieranie i/lub wiązanie CO2; gromadzenie wody; naturalna produkcja biomasy; filtrowanie substancji szkodliwych; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturowe

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Stefan Greeb, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology