Orka w poprzek stoku, unikanie bruzd biegnących w dół stoku.-image

Orka w poprzek stoku, unikanie bruzd biegnących w dół stoku.

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

W celu zapobieżenia rozwojowi dróg spływu i poprawy retencji na lekko pochyłym terenie należy prowadzić uprawę gruntu ornego w poprzek stoku, wzdłuż warstwic. Najlepiej byłoby, gdyby gleba była uprawiana na wzór szachownicy, aby kontrolować i spowalniać spływ wody po powierzchni terenu. Unikanie bruzd zgodnych z kierunkiem spadku terenu zapobiega powstawaniu ścieżek spływu. Na terenach zalesionych odpływu może być zmniejszony unikaniu lokalizowania dróg wywozu drewna w dół stoku.

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania przemieszczającymi się powierzchniowo wodami opadowymi na skutek spowolnienia i retencji tych wód działanie to niesie dodatkowe korzyści (średnie lub duże) wpływając na przemiany biofizyczne i poprzez usługi ekosystemowe, tj.: zwiększenie infiltracji i odbudowę wód podziemnych; zmniajeszenie erozji i ilości wypłukiwanych cząstek gruntu, redukcję ilości substancji szkodliwych; polepszenie warunków gruntowo-wodnych.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology