Przepusty - odpowiednie konstrukcja hydrauliczna-image

Przepusty - odpowiednie konstrukcja hydrauliczna

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

W przypadku powodzi bezpieczne odwodnienie dotknietego nią terenu zależy często od stanu przepustów i mostków. Obiekty te są często blokowane przez osady, powodując w ten sposób lokalne podtopienia. Często również sam obiekt jest uszkodzony, a przez to przerwany jest szlak komunikacyjny. Bardzo ważne jest odpowiednie ukształtowanie pod wzgledem przepustowości i zabezpieczenia przed zablokowaniem. Działanie to jest działaniem przeznaczonym dla potoków i rowów, których nieprawidłowe ukształtowanie może powodować poważne skutki negatywne.

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Christian Wirrig, municipal adminstration Oderwitz