Identyfikacja, mapowanie i wyznaczanie obszarów ryzyka-image

Identyfikacja, mapowanie i wyznaczanie obszarów ryzyka

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Identyfikacja, mapowanie i wyznaczanie obszarów ryzyka

Fields of action Komunikacja w zakresie ryzyka,Zarządzanie kryzysowe,Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

RAINMAN has collected vast experiences in risk assessment and mapping. Please check out the tool ASSESSMENT and MAPPING to get anoverview.

The following experiences might also be interesting for you:

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology