Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Sustavi sekvencijskog taloženja i biofiltracije

By

Takvi se sustavi sastoje od niza uređaja za pročišćavanje s hidrofitima za eko-hidrološku regulaciju. Strukturirani su u tri zone: zona za intenzivno taloženje (u kojoj kombinacija fiksnih i mobilnih struktura modificira hidrodinamiku komore i pojačava taloženje), druga zona za intenzive biogeokemijske procese (gdje debele vapnenačke frakcije hvataju spojeve fosfora) i treća zona za biofiltraciju (za…

Pretvaranje obradivog zemljišta u travnjak / bjelogoričnu šumu ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji

By

Rizik od obilnih oborina se može značajno smanjiti pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u travnjake/bjelogorične šume ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji. Ovom se mjerom konstantno povećava površinska hrpavost (učinak: smanjivanje brzina tečenja) i smanjuje se erozija tla (učinak: smanjivanje taloženja blata). Mjera je prikladna za strme padine s laganim tlima, za putove otjecanja, za polja podložna…

Strateški dokumenti

By

Ova mjera obuhvaća sve vrste neformalnih planskih dokumenata za poboljšanje gospodarenja zemljištem kako bi se spriječile opasne pojave erozije tla i površinskog otjecanja na područjima pod rizikom ili njihovi učinci sveli na minimum (npr. programi prirodnog zadržavanja voda, urbani planovi prilagodbe klimatskim promjenama itd.). Svi zakonski propisi su usmjereni na određivanje smjerova djelovanja kako bi…

Formiranje inundacijskih zona

By

Glavni cilj ove skupine mjera je pojačati transformativne i akumulativne učinke postojećih i nanovo razvijenih poplavnih područja modifikacijama terena kao što je snižavanje obala, ravnanje ili rušenje protupoplavnih nasipa itd. Time se vodi omogućuje da poplavi poplavno područje tijekom razdoblja povećanih protoka.

Vizualizacija i objašnjenje specifične situacije rizika na terenu

By

Vizualizacija specifične opasnosti i rizika na terenu (npr. na kartama, postavljenim oglasnim pločama na lokacijama itd.) je učinkovit način da se pogođenim osobama i institucijama ukaže na opasnosti. Karte ukazuju na specifičnu opasnost i rizik na terenu i moglo bi ih se npr. postaviti na internetski portal općine. Nužne su lako razumljive informacije i kontakt…