Građevine za zadržavanje nanosa i debrisa (bazeni za "hvatanje" nanosa, drvene grablje, rešetke za otpad)-image

Građevine za zadržavanje nanosa i debrisa (bazeni za "hvatanje" nanosa, drvene grablje, rešetke za otpad)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

“Hvatači” pijeska i vučenog nanosa su tehnički objekti koji se postavljaju unutar vodotoka ili zaobilaze vodotoke. U slučaju poplave, oni usporavaju brzinu vode i dovode do kontroliranog taloženja pronošenog materijala. Kako bi se spriječilo da debris i drveni ostaci blokiraju vodotoke u šumama i na poljoprivrednom zemljištu, u vodotoke se mogu postaviti i drvene ili metalne “grablje” koje će zadržati pronošeni materijall. Ulazne “grablje” / rešetke za otpad su čelične građevine koje sprječavaju da debris blokira ulaz u sustave odvodnje. Takve se građevine obično koriste u blizini naseljenih područja. Svi sustavi za zadržavanje nanosa i debrisa zahtijevaju stalnu kontrolu i održavanje.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology