Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama-image

Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Promjene u korištenju i pokrovu zemljišta kao i intenziviranje ili ekstenziviranje korištenja zemljišta mijenjaju hidrološki sustav i imaju potencijalno velike utjecaje na plavljenje na niže smještenim područjima. Pri planiranju u obzir treba uzeti uzvodnu i nizvodnu povezanost, interakcije i učinke djelovanja, naročito kad se javljaju problemi na naseljenim područjima. Za planske pristupe koji obuhvaćaju čitava slivna područja izvedive su formalne kao i neformalne planske procedure usmjerene na cjelovit prostorni razvoj, ruralni razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama ili ostale namjene. Koncepti i planovi trebaju uzeti u obzir vjerojatne promjene u obrascima oborina i poplava uslijed klimatskih promjena. Međuopćinska suradnja je jedan mogući pristup. Ona omogućuje npr. bolju suradnju među vatrogasnim postrojbama, unapređivanje zadržavanja i upravljanja površinskim otjecanjem itd.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

GFI Grundwasser-Consulting-Institut GmbH Dresden