Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija-image

Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Identificiranje i ponovno uspostavljanje poplavnih područja i područja taloženja materijala, kao što je uklanjanje zaštitnih građevina za poljoprivredno zemljište, pridonosi zadržavanju vode uz rijeke, a time i smanjivanju rizika od obilnih oborina. U prošlosti, većina poplavnih područja je preuzeta za ostala korištenja; nekadašnje poplavne šume su odvojene od rijeke i putova otjecanja i izmijenjene su u preostale šume male gustoće bez prirodne regeneracije. Zemljište na poplavnim područjima se može koristiti na različite načine. Većinu prostora trebaju poplavne šume koje se same regeneriraju (“mobilni ekosustavi”) – puno više nego poplavni travnjaci ili polja s trstikom. Revitalizacija takvih šuma je zahtjevan i dugotrajan proces koji zahtijeva planiranje. Međutim, to je ključna mjera za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje priobalnih staništa; očuvanje biološke raznolikosti; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; formiranje vodenih staništa; smanjivanje vršne temperature; filtriranje onečišćujućih tvari

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)