Revitalizacija močvarnih područja-image

Revitalizacija močvarnih područja

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Među ostalim koristima, ova mjera služi kao mjera smanjivanja rizika od obilnih oborina budući da zadržava i usporava vodu na njezinom putu do vodotoka. Močvara osigurava zadržavanje vode i poboljšava hidrološki režim degradiranog zemljišta. Revitalizacija močvarnih područja uključuje čitav niz mjera velikog i malog opsega, npr. mjere zadržavanja vode poput blokiranja odvodnih jaraka ili promjene u šumarskoj praksi. Revitalizacija močvarnih područja je dugoročna mjera koja zahtijeva dugoročnu strategiju i konstantnu kontrolu.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: riblji fond i poribljavanje; očuvanje biološke raznolikosti; formiranje vodenih staništa; formiranje priobalnih staništa; upijanje i/ili zadržavanje CO2; skladištenje vode; prirodna proizvodnja biomase; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; skladištenje riječne vode; usporavanje riječne vode; povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećanje zadržavanja vode u tlu; presretanje putova onečišćenja;

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology