Tampon-zone priobalne vegetacije i područja s hidrofilnim uređajima za pročišćavanje za zaštitu vodnih tijela od onečišćenja-image

Tampon-zone priobalne vegetacije i područja s hidrofilnim uređajima za pročišćavanje za zaštitu vodnih tijela od onečišćenja

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ove mjere opisuju vegetacijom pokrivene sustave koji su u različitoj mjeri zasićeni vodom. One pred-pročišćuju oborinsku vodu i produžuju vrijeme zadržavanja. Mogu služiti kao tampon-zone oko vodnih tijela. Onečišćujuće tvari se uklanja kao rezultat intenzivne sedimentacije i asimilacije sa strane vodene vegetacije i adsorpcije u biogeokemijskim barijerama, npr. u obliku gabiona napunjenih dolomitom ili vapnencom i prekrivenih prostirkama od kokosovih vlakana. Naročito su važne u slučaju dotoka jako onečišćenih voda nakon obilnih oborina.

Fields of action vodotoci
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; filtriranje onečišćujućih tvari; povećavanje evapotranspiracije; povećavanje infiltracije i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećavanje zadržavanja vode u tlu; poboljšavanje kvalitete tla; upijanje i/ili zadržavanje CO2; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; očuvanje biološke raznolikosti; estetska/kulturna vrijednost; formiranje kopnenih staništa

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): filter strips
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology