Ugovori o zakupu zemljišta koji uključuju njegovu zaštitu

By

Ugovori o zakupu su pravno obvezujući sporazumi između zakupodavca i zakupca zemljišta. Sadrže odredbe i uvjete pod kojima je zemljište dano u zakup. Povremena potreba za obnovom takvih sporazuma u slučaju novog zakupca ili isteka roka zakupa daje vlasniku mogućnost da uključi mjere sprječavanja pluvijalnih poplava ubacivanjem ograničenja (npr. za zaštitno gospodarenje tlom ili za…

LEADER procesi

By

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika…

Građevine za zadržavanje nanosa i debrisa (bazeni za “hvatanje” nanosa, drvene grablje, rešetke za otpad)

By

“Hvatači” pijeska i vučenog nanosa su tehnički objekti koji se postavljaju unutar vodotoka ili zaobilaze vodotoke. U slučaju poplave, oni usporavaju brzinu vode i dovode do kontroliranog taloženja pronošenog materijala. Kako bi se spriječilo da debris i drveni ostaci blokiraju vodotoke u šumama i na poljoprivrednom zemljištu, u vodotoke se mogu postaviti i drvene ili…

Lokalne subvencije i dobrovoljni sporazumi o djelovanju koji premašuju obvezne upravljačke standarde

By

Postoji velik skup zahtjeva i standarda EU-a koje upravitelji zemljištem moraju ispuniti kako bi dobili financijsku potporu (“višestruka sukladnost”). Međutim, lokalna procjena rizika može zahtijevati prekoračivanje obveznih standarda. Tu mogu pomoći dobrovoljni sporazumi između poljoprivrednika, vlasnika zemljišta i općine te lokalne subvencije. Subvencije i sporazumi bi trebali obuhvatiti vjerojatne promjene u obrascima oborina i plavljenja…

Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Zaštita, sanacija i pomlađivanje šuma, naročito na padinama

By

Zbog njihovog retencijskog učinka i zato što štite padine od erozije, šume smanjuju površinsko otjecanje vode i pronos nanosa. Gospodarenje šumama treba biti prilagođeno specifičnim potrebama ranjivih objekata koji leže niže niz padinu. Na primjer, treba izbjegavati opsežnu sječu stabala. Sastavom šuma treba gospodariti kako bi se postigla najviša moguća razina zadržavanja vode. Mjere u…