Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Zaštita, sanacija i pomlađivanje šuma, naročito na padinama

By

Zbog njihovog retencijskog učinka i zato što štite padine od erozije, šume smanjuju površinsko otjecanje vode i pronos nanosa. Gospodarenje šumama treba biti prilagođeno specifičnim potrebama ranjivih objekata koji leže niže niz padinu. Na primjer, treba izbjegavati opsežnu sječu stabala. Sastavom šuma treba gospodariti kako bi se postigla najviša moguća razina zadržavanja vode. Mjere u…

Formiranje inundacijskih zona

By

Glavni cilj ove skupine mjera je pojačati transformativne i akumulativne učinke postojećih i nanovo razvijenih poplavnih područja modifikacijama terena kao što je snižavanje obala, ravnanje ili rušenje protupoplavnih nasipa itd. Time se vodi omogućuje da poplavi poplavno područje tijekom razdoblja povećanih protoka.

Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija

By

Identificiranje i ponovno uspostavljanje poplavnih područja i područja taloženja materijala, kao što je uklanjanje zaštitnih građevina za poljoprivredno zemljište, pridonosi zadržavanju vode uz rijeke, a time i smanjivanju rizika od obilnih oborina. U prošlosti, većina poplavnih područja je preuzeta za ostala korištenja; nekadašnje poplavne šume su odvojene od rijeke i putova otjecanja i izmijenjene su…

Uzgoj na padinama; izbjegavanje brazda i traka na nizbrdici

By

Može se spriječiti razvoj putova otjecanja i može se poboljšati zadržavanje vode na blago nagnutom terenu obradom poljoprivrednog zemljišta na padini duž kontura. U idealnom slučaju, tlo bi trebalo obrađivati u obliku polja za igru “dame” kako bi se kontrolirao i usporio tok površinske vode. U načelu, izbjegavanjem traka na nizbrdici sprječava se formiranje preferencijalnih…

Revitalizacija močvarnih područja

By

Među ostalim koristima, ova mjera služi kao mjera smanjivanja rizika od obilnih oborina budući da zadržava i usporava vodu na njezinom putu do vodotoka. Močvara osigurava zadržavanje vode i poboljšava hidrološki režim degradiranog zemljišta. Revitalizacija močvarnih područja uključuje čitav niz mjera velikog i malog opsega, npr. mjere zadržavanja vode poput blokiranja odvodnih jaraka ili promjene…