Propusti - prikladno hidrauličko projektiranje-image

Propusti - prikladno hidrauličko projektiranje

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Kada dođe do poplave, sigurna odvodnja s pogođenog područja često ovisi o stanju propusta i mostića. Te objekte često začepi debris zbog čega može doći do lokalnog plavljenja. Često i sam objekt pretrpi štetu zbog čega se prekida prometna ruta. Izrazito je važno odgovarajuće projektiranje u smislu kapaciteta i zaštite od začepljenja. Ova mjera predstavlja mjeru na malim vodotocima i jarcima čije krivo projektiranje može imati snažan utjecaj.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Christian Wirrig, municipal adminstration Oderwitz