Uzgoj na padinama; izbjegavanje brazda i traka na nizbrdici-image

Uzgoj na padinama; izbjegavanje brazda i traka na nizbrdici

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Može se spriječiti razvoj putova otjecanja i može se poboljšati zadržavanje vode na blago nagnutom terenu obradom poljoprivrednog zemljišta na padini duž kontura. U idealnom slučaju, tlo bi trebalo obrađivati u obliku polja za igru "dame" kako bi se kontrolirao i usporio tok površinske vode. U načelu, izbjegavanjem traka na nizbrdici sprječava se formiranje preferencijalnih putova otjecanja. Na šumovitim područjima, koncentracija otjecanja se može svesti na minimum izbjegavanjem staza od sječe i prijevoza debala u smjeru nagiba.

Fields of action poljoprivredna površina,šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ove mjere imaju srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: povećavanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; poboljšavanje kvalitete tla; filtriranje onečišćujućih tvari

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology