Stavljanje poljoprivrednih površina i šumskih cesta van funkcije-image

Stavljanje poljoprivrednih površina i šumskih cesta van funkcije

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Male (neasfaltirane) ceste unutar šuma i na poljoprivrednom zemljištu često dovode do površinskog otjecanja i erozije ili same pretrpe štetu u slučaju obilnih oborina. Nadalje, gustoća cesta može imati odlučujući utjecaj na odvodnjavanje većih površina. Trebalo bi provjeriti nužnost postojeće cestovne mreže unutar šuma i na poljoprivrednom zemljištu i staviti je van funkcije ako je moguće i nužno za smanjivanje rizika od pluvijalnih poplava. Omogućavanje vodopropusnosti i poboljšanje procjeđivanja može biti cilj procesa okrupnjavanja zemljišta.

Fields of action poljoprivredna površina,šume
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Pixabay