Smanjivanje rizika tijekom postupaka sječe i sanacije-image

Smanjivanje rizika tijekom postupaka sječe i sanacije

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Mjera se temelji na uklanjanju rizika od štete po šumsko tlo uslijed sječe. Konkretno, mjera uključuje npr. korištenje sustava žičara, traktora gusjeničara te izbjegavanje transporta po istim trasama. Ako dođe do štete po šumsko tlo, nužno je smjesta izvršiti sanaciju kako se ne bi narušili prirodni procesi u tlu. Svaka aktivnosti sanacije ovisi o konkretnoj šteti i trebalo bi je provesti odmah nakon što se završi sa sječom.

Fields of action šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; poboljšanje kvalitete tla; smanjivanje vršne temperature; upijanje i/ili zadržavanje CO2; skladištenje vode; prirodna proizvodnja biomase; filtrirajne onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Stefan Greeb, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology