Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama

By

Promjene u korištenju i pokrovu zemljišta kao i intenziviranje ili ekstenziviranje korištenja zemljišta mijenjaju hidrološki sustav i imaju potencijalno velike utjecaje na plavljenje na niže smještenim područjima. Pri planiranju u obzir treba uzeti uzvodnu i nizvodnu povezanost, interakcije i učinke djelovanja, naročito kad se javljaju problemi na naseljenim područjima. Za planske pristupe koji obuhvaćaju čitava…

Podjela polja u manje cjeline; uzgoj u pojasevima

By

Svrha podjele polja u manje cjeline je uzgojiti različite kulture naizmjence razmještene u trake, poželjno u kombinaciji s uzgojem duž padine. To je naročito prikladno za kulture sklone eroziji kao što su kukuruz ili šećerna repa koje se izmjenjuju s pojasevima npr. trave ili neobrađenim poljima. Kulture podložne površinskom otjecanju vode, eroziji i pokrovu tla…

Male retencije

By

Retencije je, među ostalim kriterijima, moguće klasificirati prema veličini, no klasifikacija se razlikuje od države do države (npr. CZ <2 000 000 m³ na područjima manjima od 100 000 m³). Za upravljanje rizicima od obilnih oborina, od posebne su važnosti male retencije na manjim vodotocima. One mogu štititi objekte na područjima pod rizikom od negativnih…

Priprema gredica u grubom tlu

By

Ova mjera pomaže u značajnom smanjivanju rizika od erozije na poljoprivrednoj površini. Zbog grubosti površinske strukture, mjera pomaže prolasku površinske vode u podtlo. Uz to, otjecanje površinske vode je znatno smanjeno nizom privremenih akumulacijskih prostora i visokim stupnjem turbulencije. Međutim, mjera je proturječna ostalim mjerama usmjerenima na zaštitno upravljanje tlima i treba je koristiti s…

Brazde

By

Brazde su plitki i široki jarci na obradivom zemljištu s blagim padinama i malim uzdužnim gradijentom. One omogućuju presretanje, procjeđivanje i alternativnu odvodnju površinskog otjecanja. Treba ih propisno dimenzionirati kako bi ispunile funkcionalne zahtjeve i zahtijevaju održavanje.

Stabilizacija putova otjecanja

By

Putovi koncentriranog površinskog otjecanja trebaju biti stabilizirani trajnim ozelenjavanjem kako bi se spriječila erozija. Može ih se ojačati kamenjem kako bi mogli pronositi koncentrirano površinsko otjecanje bez pojave erozije na putu. Najuobičajeniji oblik je parabola male dubine, koja je najsličnija onoj prirodno formiranih putova. Ova mjera zahtijeva zauzimanje poljoprivrednog zemljišta. Treba je provesti ako mjere…