Pretvaranje obradivog zemljišta u travnjak / bjelogoričnu šumu ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji

By

Rizik od obilnih oborina se može značajno smanjiti pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u travnjake/bjelogorične šume ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji. Ovom se mjerom konstantno povećava površinska hrpavost (učinak: smanjivanje brzina tečenja) i smanjuje se erozija tla (učinak: smanjivanje taloženja blata). Mjera je prikladna za strme padine s laganim tlima, za putove otjecanja, za polja podložna…

LEADER procesi

By

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika…

Formiranje inundacijskih zona

By

Glavni cilj ove skupine mjera je pojačati transformativne i akumulativne učinke postojećih i nanovo razvijenih poplavnih područja modifikacijama terena kao što je snižavanje obala, ravnanje ili rušenje protupoplavnih nasipa itd. Time se vodi omogućuje da poplavi poplavno područje tijekom razdoblja povećanih protoka.

Linijske mjere zaštite

By

Linijske mjere zaštite pomažu pri usmjeravanju vode na područja gdje voda ne može prouzročiti štetu. Takve mjere su brane za zaštitu od poplava, zidovi za zaštitu od poplava, mobilni sustavi za zaštitu od poplava, odvodi (unapređivanje, uklanjanje prepreka), oborinska odvodnja i propusti, vodni putovi za izvanredne situacije, poplavni kanali, cestovna odvodnja u slučaju nove izgradnje…

Plodored, sjetva međuusjeva, pokrovni usjevi

By

Plodored se prilagođava specifičnim zahtjevima padina. Sjetva međuusjeva je praksa uzgoja dva ili više usjeva jednog blizu drugog. Korištenjem pokrovnih usjeva sprječava se da tlo na duže vrijeme ostane bez biljnog pokrova. Među ostalim koristima, takvom poljoprivrednom praksom se smanjuje erozija kad dolazi do površinskog otjecanja u slučaju obilnih oborina.

Lokalne subvencije i dobrovoljni sporazumi o djelovanju koji premašuju obvezne upravljačke standarde

By

Postoji velik skup zahtjeva i standarda EU-a koje upravitelji zemljištem moraju ispuniti kako bi dobili financijsku potporu (“višestruka sukladnost”). Međutim, lokalna procjena rizika može zahtijevati prekoračivanje obveznih standarda. Tu mogu pomoći dobrovoljni sporazumi između poljoprivrednika, vlasnika zemljišta i općine te lokalne subvencije. Subvencije i sporazumi bi trebali obuhvatiti vjerojatne promjene u obrascima oborina i plavljenja…