Trajno zatravljivanje nasada

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Trajnim zatravljivanjem ili uspostavom trajnog vegetacijskog pokrova vinograda, nasada hmelja i voćnjaka smanjuje se otjecanje i erozija. Vegetacija kontrolira eroziju štićenjem tla od pomaka uslijed udara kišnih kapi i smanjivanjem brzine i količine površinskog otjecanja. Ovu bi mjeru trebale pratiti ostale linijske biotehnološke mjere (npr. jarci) i trebalo bi je provoditi naročito na padinama >7° i >4° na manje propusnim tlima

Fields of action poljoprivredna površina
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; filtriranje onečišćujućih tvari; povećavanje evapotranspiracije; povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećanje zadržavanja vode u tlu; poboljšanje kvalitete tla; upijanje i/ili zadržavanje CO2; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena;

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): green cover
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): opatření na speciálních kulturách
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.