Poljoprivreda bez obrade ili mala obrada tla uključujući malčiranje i izravno sijanje i obradu tla u trakama-image

Poljoprivreda bez obrade ili mala obrada tla uključujući malčiranje i izravno sijanje i obradu tla u trakama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

U poljoprivredi bez obrade tla ili s malom obradom tla (konzervacijska poljoprivreda) u cijelosti ili u velikoj mjeri se odustaje od korištenja pluga. Umjesto toga, koriste se poljoprivredni alati kojima se tlo ne prevrće (npr. kultivatori, nošene tanjurače) odnosno ne narušava se struktura tla, pri čemu se ostaci usjeva (=malč) ostavljaju blizu površine ili na površini tla. Obrada tla u trakama je promjenjiva metoda obrade tla i sijanja uglavnom za kulture koje se uzgajaju u redovima, čime se formira 15-20 cm široka gredica, a 2/3 polja ostaju neobrađene. Ideja iza tih tehnologija je da se stvori stabilna tekstura tla koja nije jako osjetljiva na činjenje tla nepropusnim uz istovremeno održavanje ili povećavanje infiltracijskog kapaciteta. Ova mjera je izrazito učinkovita za smanjivanje rizika od obilnih oborina na poljoprivrednoj površini povećavanjem zadržavanja vode u tlu i smanjivanjem otjecanja.

Fields of action poljoprivredna površina
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ove mjere imaju srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; unapređivanje kvalitete tla; upijanje i/ili zadržavanje CO2; povećanje zadržavanja vode u tlu; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; prihranjivanje podzemnih voda/vodonosnika; filtriranje onečišćujućih tvari; očuvanje biološke raznolikosti

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology