Zaštita i očuvanje postojećih livada i pašnjaka-image

Zaštita i očuvanje postojećih livada i pašnjaka

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Površinsko otjecanje na livadama i pašnjacima je smanjeno u odnosu na zemljište pod uzgojenim usjevima. Prema tome, visok udio livada i pašnjaka povećava retencijski kapacitet korištenog poljoprivrednog zemljišta i smanjuje površinsko otjecanje. Stoga očuvanje postojećih livada od uzgoja usjeva ili građevinskih aktivnosti naročito na izvorišnim područjima, na padinama, na putovima otjecanja i duž vodotoka pridonosi smanjivanju rizika od obilnih oborina.

Fields of action poljoprivredna površina,naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; povećavanje evapotranspiracije; povećanje zadržavanja vode u tlu; upijanje i/ili zadržavanje CO2; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; prihranjivanje podzemnih voda/vodonosnika; filtriranje onečišćujućih tvari

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): meadows and pastures
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): spezifische Grünlandwidmung, Schutzzonen
PICTURES:

Christoph Albrecht, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology