Naše priče iz SASKA, NJEMAČKA

U Saskoj, četiri pridružena partnera su pomogla konzorciju projekta RAINMAN svojim lokalnim znanjima i iskustvima na ublažavanju obilnih oborina. Zajedno s gradom Meissenom, općinama Oderwitz, Leutersdorf (okrug Spitzkunnersdorf) i ostalim lokacijama, testirali i potvrdili smo specifične pristupe upravljanju rizicima od obilnih oborina na području procjene rizika i mjera smanjivanja rizika. Uključene općine su bile pogođene obilnim oborinama s ogromnom štetom. Nakon tih događaja, zajednice su planirale i provele velik broj građevinskih mjera protiv bujičnih poplava duž rijeka.
Uz snažnu podršku projekta RAINMAN poduzete su mnoge aktivnosti, od izrade karata rizika, smanjivanja rizika kao i jačanja svijesti o rizicima. Na primjer, u Meissenu su provedene hidro-dinamičke simulacije i analize putova tečenja. U Oderwitzu i Leutersdorfu fokus je stavljen na mjere komuniciranja o rizicima i mjere za unapređivanje reagiranja u hitnim situacijama.

PREGLED

Aktivnosti:

  • procjena i izrada karata
  • mjere smanjivanja rizika
  • komuniciranje o rizicima

Korištenje zemljišta:

  • polu-urbano, poljoprivredno

Reljef / teren:

  • brdski, nizinski, planinski
Pilotaktion_Sachsen

GRAD MEISSEN

PROUČITE NAŠE PRIČE

općine Oderwitz i Leutersdorf (okrug Spitzkunnersdorf)

PROUČITE NAŠE PRIČE

OSTALE LOKACIJE

PROUČITE NAŠE PRIČE