Alat mjere smanjivanja rizika

ORGANIZIRANJE REAGIRANJA U HITNIM SITUACIJAMA

Što možete pronaći ovdje?

Info

Ovo poglavlje namijenjeno je lokalnim i regionalnim vlastima koje su zadužene za uspostavu planova reagiranja u hitnim situacijama kako bi se smanjili rizici uzrokovani pojavama jakih oborina. Ovdje ćete naći detaljni priručnik koji vas vodi kroz taj postupak. Radi lakše provedbe pojedinih koraka, od vas se traži da odgovorite na određena pitanja, izvršite određene zadatke, izradite određene dokumente i uključite dionike. Izrađeni predlošci i katalog mogućih hitnih mjera pomažu vam u obavljanju ovih aktivnosti. Plan reagiranja u hitnim situacijama pojave obilnih oborina bit će rezultat vaših napora, koji će se između ostalog sastojati od zakonskih odgovornosti, komunikacijskog koncepta i koncepta alarmiranja, akcijskog plana i karte hitnih mjera.

Što je REAGIRANJE NA HITNE SITUACIJE i na koji način može doprinijeti smanjenju rizika?

Planovi reagiranja u hitnim situacijama daju podršku javnim tijelima i organizacijama koje su zadužene za sigurnost u slučaju poplave. Oni su strateški element u upravljanju krizama i pomažu posebno na taktičkoj razini operativnog upravljanja kao potpora hitnim službama u postavljanju odgovarajućih mjera. Zbog toga se ugroza života i opseg štete mogu svesti na najmanju moguću mjeru. Uobičajena praksa i znanje ključnih osoba učinjeni su vidljivim i stavljeni su na raspolaganje svim odgovornim osobama.

Iako se pravna situacija može razlikovati između država, ovaj priručnik pruža opći okvir i primjenjiv je za različite zemlje, za heterogene administrativne strukture, za različite geografske uvjete i različite informacije o opasnostima i rizicima. Analizirani su izazovi u kratkoročnim prognozama kao osnova za uspostavljanje hitnih mjera, a prikazani su i načini kako se nositi s ovom temom.

Steknite podrobnije znanje o tome kako izraditi plan reagiranja u hitnim situacijama za pojavu obilnih oborina slijedeći pristup u 3 koraka:

Korak 1: Pregledajte postojeću analizu opasnosti

Korak 2: Pregledajte postojeću analizu ranjivosti

Korak 3: Definirajte odgovarajuće mjere

Opće preporuke

Provjerite pravnu situaciju.

Tko je zadužen za izradu planova reagiranja u hitnim situacijama? Koje pravne odgovornosti proizlaze iz postojanja planova?

Osigurajte dobro organiziranu kriznu komunikaciju.

Zbog kratkog vremena od trenutka izdavanja upozorenja na opasnu vremensku pojavu do samog trenutka ostvarenja te pojave, potrebno je brzo uspostaviti hitne mjere.

Održavajte redovne obuke.

Poznavanje odgovornosti, koncepta uzbunjivanja i komunikacijskih kanala predstavlja osnovu za brze reakcije.

Imajte na umu podatke koji se koriste u vašim kartama opasnosti i rizika.

Scenariji oborina mogu prikazati samo jedan dio potencijalne opasne situacije. Stvarna pojava oborina možda se neće podudarati s prikazanim scenarijima.

Uzmite u obzir različite scenarije oborina.

Ukoliko su vam dostupne, analizirajte razlike u područjima koja su pogođena i moguće krizne mjere i uzmite ih u obzir pri izradi planova za reagiranje u hitnim situacijama.

Ocijenite postojeće planove reagiranja u hitnim situacijama.

Koji dijelovi sadrže korisne informacije? Gdje je potrebno stvoriti međusobne poveznice?

PREUZIMANJE

POSTER “HEAVY RAIN – EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES” | Available in English

Download [pdf; 1.31 MB]

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS “Recommendations” | Available in German and English

Download [pdf; 515 KB]

Korak 1: Pregledajte postojeću analizu opasnosti

Step1-scaled
Picture: Hydroconsult, contracted by Land Steiermark

Karte opasnosti za obilne oborine prikazuju ugrožena područja u vašoj regiji. Budući da će ove karte biti osnova za razvijanje odgovarajućih hitnih mjera, ključno ih je pomnije pogledati radi postizanja sljedećeg:

 • Treba biti svjestan kakvoće podataka o opasnosti
 • Treba znati koja su područja kritično ugrožena
 • Treba znati koji scenariji obilnih oborina kritično ugrožavaju regiju
 • Treba znati gdje se mogu dobiti prognostički podaci o oborinama i kakva je njihova kvaliteta.

Saznajte više o kartama opasnosti općenito ili o tome kako izraditi kartu opasnosti u alatu PROCJENA i IZRADA KARATA.

Saznajte više o sustavima ranog upozoravanja u alatu RANO UPOZORENJE.

 • Koja je vrsta podataka o oborinama/hidroloških podataka korištena za izradu karata opasnosti?
 • Što znate o prošlim scenarijima?
 • Koji podaci o prognozi su dostupni u vašoj regiji?
 • Gdje su kritične točke/područja opasnosti u vašoj regiji u vezi s nastajanjem otjecanja?
 • Kakvi su se hidraulički podaci koristili za izradu karata opasnosti?
 • Gdje su kritične točke/područja opasnosti u vašoj regiji u odnosu na putove tečenja?
 • Koliko je sofisticirana baza podataka vaših karata opasnosti?
 • Opišite važne kritične točke/područja.
 • Analizirajte prošle događaje obilnih oborina i utvrdite koji događaji mogu prouzročiti štetu.
 • Definirajte sve dionike koji bi trebali biti uključeni u ovaj proces.
 • Organizirajte radionicu s dionicima kako biste razgovarali o analizi opasnosti.
 • Razmotrite i zabilježite sve rezultate.

Taj vas vodič detaljno informira o svim potrebnim koracima te sadrži sveobuhvatne informacije o kontekstu i tehničke savjete.

Preuzmite dio iz kompleta alata „Opće informacije i pomoć za aplikacije“ [pdf; 1.35 MB] kao i „1. korak: Priručnik“ [pdf; 684 KB].

Za obavljanje tih zadaća dostupni su razni alati koji se mogu preuzeti [zip; 3 MB]. Oni vam pomažu da te zadatke provedete brže i učinkovitije.

Korak 2: Pregled postojeće analize ranjivosti

Step2.2-scaled
Picture: tolmacho / Pixabay

Karte rizika za pojave obilnih oborina pokazuju kombinaciju opasnosti koja ugrožava neki objekt ili subjekt i ranjivost ugroženog objekta. Ranjivost opisuje na koji način je subjekt ili objekt izložen pojavi obilnih oborina. Na primjer, ranjiva su djeca te starije ili hendikepirane osobe. U riziku se također razmatra vjerojatnost da će se dogoditi obilne oborine. Budući da će ove karte biti osnova za izradu odgovarajućih hitnih mjera, ključno ih je analizirati kako bi se postiglo sljedeće:

 • Treba znati kvalitetu podataka o ranjivosti
 • Treba poznavati ranjive objekte regije projekta
 • Treba utvrditi red prioriteta kritične infrastrukture u regiji
 • Treba poznavati kritične točke/područja u regiji

Saznajte više o kartama rizika općenito u alatu PROCJENA i IZRADA KARATA.

 • Kakve vrste podataka su korištene za lociranje objekata izloženih riziku?
 • Kakvi su podaci vezano za posljedice pojava obilnih oborina korišteni za izradu karte rizika?
 • Gdje su kritične točke/područja s velikim potencijalom štete?
 • Koliko je sofisticirana vaša baza podataka o ranjivosti?
 • Nalazi li se vaše područje fokusa u ruralnom, polu-urbanom ili urbanom području?
 • Koji su resursi dostupni za određivanje aktivnosti tijekom pojave obilnih oborina?
 • Definirajte gdje mogu nastati značajne štete.
 • Označite točke na kojima bi hitne mjere mogle biti korisne.
 • Opišite i odredite prioritete značajnih kritičnih točaka/područja rizika.
 • Definirajte sve dionike koji bi trebali biti uključeni u ovaj proces.
 • Organizirajte radionicu s dionicima kako biste razgovarali o analizi rizika.
 • Razmotrite i zabilježite sve rezultate.

Taj vas vodič detaljno informira o svim potrebnim koracima te sadrži sveobuhvatne informacije o kontekstu i tehničke savjete.

U nastavku su dostupni za preuzimanje dio iz kompleta alata „Opće informacije i pomoć za aplikacije“ [pdf; 1.35 MB] kao i „2. korak: Priručnik“ [pdf; 708 KB].

Za obavljanje tih zadaća dostupni su razni alati koji se mogu preuzeti [zip; 3 MB]. Oni vam pomažu da te zadatke provedete brže i učinkovitije.

Korak 3: Definiranje prikladnih mjera

Step3-scaled
Picture: Rudolf Hornich/Land Steiermark

Budući da su poplave uzrokovane obilnim oborinama obično pojave s vrlo kratkim vremenom upozorenja, mjere koje se provode tijekom te pojave treba precizno isplanirati i dobro koordinirati. Može biti teško ispuniti sve preduvjete potrebne za primjenu određenih mjera tijekom pojave obilnih oborina. Stoga bi koncept mjere trebao uključivati ​​i mjere koje se tiču ​​srednjoročnih ili dugoročnih građevinskih mjera ili informiranja i podizanja svijesti građana. Dostupan je katalog mjera.

Razradit će se akcijski plan kroz definiranje odgovarajućih mjera koji će pomoći korisniku u sljedećem:

 • Biti upoznat s načinom kako umanjiti rizike i štete
 • Poznavati odgovornosti (zakonski i aktivno) za hitne mjere
 • Poznavati raspoložive resurse za uspostavljanje hitnih mjera
 • Biti upoznat s tim da su viša tijela svjesna mjera
 • Biti upoznat s tim da su svi relevantni dionici informirani o mjerama
 • Biti upoznat s tim da su lokalni građani svjesni mjera koje ih zahvaćaju
 • Biti upoznat s tim tko primjenjuje i prilagođava mjere.
 • Jesu li već dostupni planovi reagiranja u hitnim situacijama koji se tiču ​​bilo koje vrste rizika?
 • Tko je pravno odgovoran za hitne mjere?
 • Tko su relevantni dionici za planiranje, primjenu i prilagodbu mjera reagiranja u hitnim situacijama?
 • Koji su resursi dostupni za hitne mjere tijekom ekstremnih događaja?
 • Procijenite koju razinu akcijskog plana možete pribaviti.
 • Odredite odgovornosti za svaku pojedinu mjeru.
 • Izradite jednostavan alat za upozorenje i uzbunjivanje radi procjene očekivanog intenziteta događaja.
 • Planirajte komunikacijske kanale tijekom događaja.
 • Definirajte mjere ovisno o raspoloživim resursima i vremenu reagiranja. Posebno se usredotočite na određene kritične točke/područja.
 • Napravite akcijski plan (mjere, karta hitnih mjera).
 • Ispunite konačni plan za reagiranje u hitnim situacijama.
 • Definirajte sve dionike koji bi trebali biti uključeni u ovaj proces.
 • Održite sastanak s ključnim dionicima kako bi razgovarali o raspoloživim resursima.
 • Organizirajte radionicu s dionicima kako biste razgovarali o planiranim hitnim mjerama.
 • Uzmite u obzir sve rezultate u „Akcijskom planu“ i „Planu reagiranja u hitnim situacijama“.
 • Građanima predstavite finalizirani akcijski plan/plan reagiranja u hitnim situacijama.

Taj vas vodič detaljno informira o svim potrebnim koracima te sadrži sveobuhvatne informacije o kontekstu i tehničke savjete.

U nastavku su dostupni za preuzimanje dio iz kompleta alata „Opće informacije i pomoć za aplikacije“ kao i „3. korak: Priručnik“. 

Za obavljanje tih zadaća dostupni su razni alati koji se mogu preuzeti [zip; 3 MB]. Oni vam pomažu da te zadatke provedete brže i učinkovitije

Preuzmite cijeli komplet alata

Gesamtdownload.neu_-scaled
Picture: falconp4 / Pixabay

Želite imati sve podatke u jednom preuzimanju? Ovdje se nalazi kompletan skup alata koji sadrži preporuke, priručnike i predloške.

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS | Available in German and English

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Download  [zip; 9 MB]

NAŠE PRIČE

Uspostava plana reagiranja u hitnim situacijama za pojave obilnih oborina za odabrane krizne točke u gradu Grazu

"16. travnja 2018. došlo je do pojave obilnih oborina u dijelovima središta grada uzrokujući plavljenje podvožnjaka, podruma, podzemnih garaža i jednog trgovačkog centra. Događaj je pokazao da je priprema planova reagiranja u hitnim situacijama zbog pluvijalnih poplava vrijedna truda za područja s visokim rizikom. Izrađen je alat za reagiranje u hitnim situacijama koji postavlja okvir za potrebne zadatke, a donositelji odluka koji su sudjelovali u radionicama uključeni su u proces. Plan služi kao organizacijsko sredstvo za postupanje u situacijama katastrofa uzrokovanih obilnim oborinama i kao osnova za donošenje odluka. Posebno su važne preventivne mjere. Ako pogođeni ljudi znaju unaprijed o mogućim opasnostima i ako su na vrijeme informirani, mogu poduzeti mjere samostalno. U konačnici smo uspjeli poboljšati spremnost Grada Graza za pojavu obilnih oborina." (Cornelia Jöbstl, Ured Vlade pokrajine Štajerske, Austrija)

Općine savezne države Saske Oderwitz i Leutersdorf uspješno su testirale i provele austrijski komplet alata za reagiranje u hitnim situacijama

"Obje su ruralne zajednice nekoliko puta bile izložene pojavi obilnih oborina i poplava. Šteta je popravljena i došlo je do znatne obnove, ali obje su općine bile svjesne da ti napori nisu bili dovoljni. Korištenjem radne verzije kompleta alata, reagiranje u hitnim situacijama u selima je poboljšano kako bi se moglo reagirati brže i učinkovitije u budućnosti. Aktivnosti su izvedene na licu mjesta s velikom osobnom predanošću i uz podršku oba načelnika. Komplet alata pružio je dobru orijentaciju i korišten je kao vodič korak po korak. Iako ovaj posao još nije završen, obje se zajednice već osjećaju bolje pripremljene za buduće obilne oborine. Potičemo druge općine u Saskoj i drugdje da razviju planove reagiranja kod pojave obilnih oborina." (Anika Albrecht, Ured za okoliš, poljoprivredu i geologiju pokrajine Saske, Njemačka)

Austrijski komplet alata za reagiranje u hitnim situacijama potiče komunikaciju i predstavlja orijentir za aktivnosti u Zagrebu, Hrvatska

"Na temelju radne verzije austrijskog kompleta alata za planiranje reagiranja u hitnim situacijama na hrvatskom jeziku, Hrvatske vode pokrenule su identifikaciju mogućnosti za poboljšanje sustava reagiranja u hitnim situacijama obilnih oborina u Zagrebu. Uz podršku iskustva i alata projekta RAINMAN, analiziran je način na koji trenutno funkcionira sustav reagiranja u hitnim situacijama obilnih oborina u Zagrebu i pribavljeni su nalazi iz prošlih stečenih iskustava. Odgovorni subjekti bi trebali poduzeti daljnje korake u poboljšanju civilne zaštite. Konačna verzija kompleta alata RAINMAN za reagiranje u hitnim situacijama će to u velikoj mjeri podržati. Pozitivna nuspojava aktivnosti projekta RAINMAN je bila ta što je ojačana suradnja između Hrvatskih voda i odgovornih subjekata i ustanova za reagiranje u hitnim situacijama u Hrvatskoj, npr. Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba." (Alan Cibilić, Hrvatske vode, Hrvatska)