Djelovati

kao PRIVATNA OSOBA

Info

Jeste li svjesni potencijalnih rizika i jeste li spremni za pojavu obilnih oborina? Saznajte o rizicima, potencijalnoj šteti i tome kako možete pripremiti sebe i svoju obitelj kao i svoju imovinu i okolinu kako biste spriječili štetu. Ovdje su sažete najvažnije informacije i bit ćete preusmjereni na alate u Kompletu alata koji su relevantni za vas.

ČINJENICE O OBILNE OBORINE

Obilne oborine praćene štetom mogu se javiti bilo kad i bilo gdje, čak i daleko od vodnih tijela. obilne se oborine većinom javljaju iznenada i praktički bez puno vremena za upozorenje. Mogu dovesti do lokalnog plavljenja, npr. zbog nekontroliranog površinskog otjecanja na nekom području. Može nastati ozbiljna šteta ako se ne poduzmu mjere predostrožnosti. A što je još gore: stručnjaci očekuju da će pojave obilnih oborina u budućnosti biti sve češće.

RAZUMJETI ŠTO BI SE MOGLO DOGODITI...

... meni ili ljudima oko mene:

Pojava površinskog plavljenja jako ovisi o količini oborine, o topografskim uvjetima u vašem okruženju i o sposobnosti tla da upije oborinsku vodu.

Često se podcjenjuje opasnost od površinskog otjecanja. Za vrijeme obilne oborine i kasnijeg plavljenja, ljudi redovno ozbiljno stradaju ili čak izgube život. 

Saznajte što možete učiniti kako biste ostali sigurni i zaštitili se od stradavanja i gubitka života!

... mojoj kući ili imovini:

Voda može ući u zgradu različitim putevima i prouzročiti različite vrste štete ovisno u mjestu ulaska.

Oborinska voda

Oborinska voda može ući u zgradu kroz otvore na zgradi (npr. vrata, stepenice, svjetlarnici ili ulazi u garaže).

Moguće štete:

Uspor

Uspor iz kanalizacijskog sustava može izazvati poplavu i štetu ako se ne poduzmu odgovarajuće sigurnosne mjere (npr. protuusporni zaklopci).

Moguće štete:

Voda od procjeđivanja

Voda od procjeđivanja može dovesti do vlaženja zgrade i stvarati podzemni pritisak na zgradu.

Moguće štete:

ŠTO MOGU UČINITI?

Saznajte bi li vaš dom mogao biti u opasnosti:

Od tijela vlasti ili stručnjaka prikupite dostupne informacije o opasnostima i rizicima

Pripremite vlastitu pojednostavljenu procjenu rizika

Preuzmite KONTROLNU LISTU [pdf; 316 KB] za pojednostavljenu procjenu rizika za privatne osobe. Što na više pitanja odgovorite s DA, to je veća vjerojatnost da ćete trebati nešto poduzeti ili se konzultirati sa stručnjacima.

Kontrolna se lista temelji na smjernicama, pojednostavljena je i prevedena kako bi svima bila dostupna:

Osmislite vlastiti plan postupanja u hitnim situacijama:

Glavni faktori za smanjivanje šteta i gubitaka su

  • prilagođavanje vaše zgrade i imovine kako bi se smanjili načini na koji voda može ući u vašu zgradu,
  • vaša sposobnost mudrog reagiranja u situaciji rizika!

Osmislite vlastiti plan postupanja u hitnim situacijama.

Što mogu napraviti da zaštitim sebe i druge? Postupati mudro za vrijeme obilnih oborina!

Što mogu učiniti da zaštitim svoj dom? Postupati mudro u vrijeme kad nema obilnih oborina i spriječiti štete!

GDJE MOGU DOBITI DALJNJE INFORMACIJE?

U poglavlju SPRIJEČITI ŠTETE pronađite relevantni informativni materijal i hiperpoveznice iz vaše zemlje.