KOMUNICIRANJE O RIZICIMA

Zašto komunicirati o rizicima?

Info

Komuniciranje o rizicima a time i jačanje svijesti su važne komponente cjelovitog upravljanja rizicima od obilnih oborina. Općine moraju onima koji su pod rizikom distribuirati i objašnjavati informacije iz analize opasnosti i procjene rizika. Isto tako, treba priopćiti i mogućnosti i ograničenja mjera za smanjivanje rizika od obilnih oborina. Bez komuniciranja o rizicima od obilnih oborina, oni koji su njima pogođeni ne mogu ih dovoljno razumjeti, ne mogu djelovati na odgovarajući način ili provesti mjere smanjivanja rizika. Može se dogoditi da ih neki uopće niti nisu svjesni!

Riskcommunication

Što treba priopćiti?


Mjere komuniciranja o rizicima služe jačanju svijesti o različitim pitanjima. Zbog toga morate točno definirati informacije koje želite priopćiti. Kombinacija sadržaja s primjerima dobre prakse i pričama o uspjehu će motivirati osobe i institucije na smanjivanje rizika i dati im poticaj. S jedne strane, različite ciljne skupine trebaju biti svjesne mogućih opasnosti i razumjeti rizike. Mora biti jasno gdje postoje problemi i tko je pogođen. S druge strane, treba pokazati i koje se mjere mogu poduzeti kako bi se rizici sveli na minimum, ali i koji se rizici ne mogu izbjeći.


Connect_8x10

Komuniciranje o rizicima: s kime razgovarati?

Rizici od obilnih oborina pogađaju brojne ljude i institucije koje se bave različitim područjima. Zbog toga je neophodno aktivnosti komuniciranja o rizicima prilagoditi različitim ciljnim skupinama. Razmislite o tome do koga želite doprijeti svojim porukama i odaberite format i medij informiranja specifičan za određenu ciljnu skupinu. Ciljne skupine mogu na primjer biti privatne osobe, vlasnici kuća, zaposlenici u administraciji (koji nisu upoznati s temom), poduzeća, političari, poljoprivrednici, šume. Ne zaboravite da su te skupine različito pogođene, npr. stariji ljudi ili mala djeca su osjetljivija na rizike od obilnih oborina od ostalih.

Koje su mjere prikladne?

Razlikujemo četiri aktivnosti u kojima se opisuju općeniti pristupi komuniciranju o rizicima i radu na odnosima s javnošću. U strategiji komuniciranja o rizicima ili za informativnu kampanju trebalo bi kombinirati različite aktivnosti. Ali budite svjesni da ih trebate dodatno specifirati u svojem kontekstu. Kao primjere i za inspiraciju u nastavku pogledajte i aktivnosti provedene u sklopu pilot aktivnosti projekta RAINMAN.

Vizualizacija je učinkovit način da se pogođenim osobama i institucijama ukaže na opasnosti. Karte ukazuju na specifičnu opasnosti i rizik na terenu i moglo bi ih se npr. postaviti na internetski portal neke općine. Nužne su lako razumljive upute i informacije za tumačenje karata. Trebalo bi navesti osobu koju se može kontaktirati radi pitanja i pojašnjenja. Poznavanje postojećih opasnosti i rizika pomaže u odabiru preventivnih mjera i podržava ispravno ponašanje u slučaju pojave obilnih oborina. Ako nije dostupna karta opasnosti ili rizika, u obzir treba uzeti i ostale mjere, npr. kontaktiranje pogođenih osoba i institucija. Uz to, postoje brojni drugi načini da se skrene pozornost na specifičnu situaciju rizika na terenu, npr. postavljanjem ploča na lokacijama koje su u prošlosti pretrpjele štetu uslijed pojava obilnih oborina ili gdje su mjere već provedene. Više informacija dostupno je u alatu „PROCJENA i IZRADA KARATA“.

Lako razumljive i pristupačne informacije su važne za jačanje svijesti o rizicima od poplava i pružanje podrške provedbi privatnih mjera smanjivanja rizika.

Informacije se mogu učiniti dostupnima kao materijal za čitanje, na primjer u tiskanim proizvodima (priručnici, smjernice, brošure, letci) ili na internetskim platformama. Proizvodi trebaju biti diferencirani u skladu sa sadržajem i prilagođeni određenoj ciljnoj skupini, npr. građanima, vlasnicima kuća, poduzećima, šumarstvu, poljoprivredi itd. Već je izrađen velik broj kvalitetnih informativnih materijala. Zbog toga bi trebalo provjeriti korištenje postojećih proizvoda.

Treba zajamčiti jednostavan pristup informacijama, npr. na centralnoj platformi ili mjestu. Uz to, distribuciji informacija pomaže i rad na odnosima s javnošću i medijima.

Kako bi se povećalo znanje o upravljanju rizicima od obilnih oborina, mogu se organizirati različiti oblici interaktivnih događaja i formati sudjelovanja, ovisno o specifičnoj ciljnoj skupini.

Ciljevi interaktivnih događaja za specifične ciljne skupine mogu varirati od jednosmjernog prijenosa informacija preko uzajamne razmjene informacija do stvarnog sudjelovanja, gdje su ciljne skupine aktivno uključene u procese odlučivanja. Događaji se mogu odvijati u formatu izložbi, informativnih skupova, radionica, edukacija ili pojedinačnog savjetovanja, sve s ciljem da se prenesu potrebne informacije, razviju nove vještine i poboljša informirano donošenje odluka kako bi se smanjili rizici od obilnih oborina.

Događaj ili participatorni proces bi se npr. mogao fokusirati na objašnjavanje aktivnosti i rezultata izrade karata, identificiranje mogućih mjera smanjivanja rizika i objašnjavanje primjera najbolje prakse. Uz to, takvi događaji služe i za povezivanje i uzajamno učenje. Moguće je integriranje specifičnih sadržaja o rizicima od obilnih oborina u postojeće i dobro poznate događaje ili formate ili kombinacija s ostalim temama.

Interaktivni događaji i formati sudjelovanja variraju od nekoliko stotina sudionika na velikim skupovima do pojedinačnih sudionika u individualnom savjetovanju.

Aktivnosti komuniciranja o rizicima u edukaciji mogu pomoći na jačanju svijesti i znanja o rizicima u budućnosti. Mlađe generacije su posebno važne za to kako će se u budućnosti postupati s rizicima od obilnih oborina. Osim toga, one su već danas izložene opasnostima.

Preporuke za uspješno komuniciranje o rizicima

Dos:

Don’ts:

Gdje pronaći više informacija i inspiraciju?

Za oblikovanje uspješnog komuniciranja o rizicima u upravljanju rizicima od obilnih oborina, u različitim državama već postoje neke smjernice i brošure koje vas mogu inspirirati pri oblikovanju vašeg komuniciranja o rizicima.

NAŠE PRIČE

Uključite učenike!

„U sklopu projekta RAINMAN, kao jedan od naših prioriteta odredili smo razvoj mjera za komuniciranje o rizicima u materijalima za obrazovni sektor. Partneri na projektu RAINMAN su razvili različite materijale za nastavnike i učenike koje smo moj tim i ja već testirali u praksi. S našeg gledišta, važno je da i su mlađe generacije svjesne rizika od obilnih oborina i da u ranoj fazi nauče elemente upravljanja rizicima. Tako možemo pomoći poboljšati suočavanje s rizicima od obilnih oborina u budućnosti i na održiv način promijeniti svijest stanovništva.“ (Dr. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Zavod za meteorologiju i upravljanje vodama, Nacionalni istraživački zavod, Poljska)

Povežite se s lokalnim ljudima!

„Tijekom rada na projektu RAINMAN i provedbe naše pilot aktivnosti, shvatili smo koliko je važno povezati se s lokalnim ljudima i institucijama. Postalo je jasno da mnogi vlasnici kuća imaju iskustva s poplavama i da su već proveli mjere za smanjivanje rizika od obilnih oborina, ali i da još uvijek ima puno toga za napraviti. Željeli smo motivirati i ostale vlasnike kuća da nešto poduzmu. Stoga smo npr. ponudili e-sudjelovanje za vlasnike kuća gdje s nama mogu podijeliti svoja iskustva s poplavama. Ipak, morali smo shvatiti da nije lako potaknuti ljude na sudjelovanje u internetskim formatima razmjene saznanja.“ (Dr. Sabine Scharfe, Ured savezne države Saske za okoliš, poljoprivredu i geologiju, Njemačka)

Proučite naše priče