Istražite ALATE i METODE:
Gdje želite započeti?

PROCJENA i IZRADA KARATA

Uspješno upravljanje rizicima od obilnih oborina započinje „PROCJENOM i IZRADOM KARATA“ kako bi se identificirale, locirale i procijenile potencijalne opasnosti i rizici od obilnih oborina. Lokalne vlasti moraju znati gdje se nakuplja voda od oborina i gdje na svojem putu do iduće rijeke ili jezera ona može predstavljati rizike za ljude, infrastrukturu i imovinu. Izrada karata opasnosti i rizika od obilnih oborina pomaže pri komuniciranju o toj temi s npr. građanima ili jedinicama za upravljanje u izvanrednim situacijama. Alat objašnjava različite elemente i korake od kojih se sastoji procjena rizika za poplave uzrokovane obilnim oborinama.

KOMUNICIRANJE O RIZICIMA

Komuniciranje o rizicima i odnosi s javnošću su važan dio suočavanja s poplavama uzrokovanima obilnim oborinama i smanjivanjem štete. Bez komuniciranja o rizicima od obilnih oborina, oni koji su njima pogođeni ne razumiju ih dovoljno ili ih uopće nisu svjesni. Alat „KOMUNICIRANJE O RIZICIMA“ objašnjava koje poruke treba prenijeti relevantnim osobama i institucijama. Saznajte koje se mjere mogu koristiti u kontekstu odnosa s javnošću. Primjeri dobre prakse pokazuju specifične mogućnosti za djelovanje i inspiriraju provedbu s vaše strane.

MJERE SMANJIVANJA RIZIKA

Alat „MJERE SMANJIVANJA RIZIKA“ pomaže lokalnim i regionalnim vlastima da pronađu, odaberu i provedu prikladne mjere smanjivanja rizika. Nužno je kombinirati različite strategije za smanjivanje rizika i uzeti u obzir sva područja djelovanja! Alat vam daje mogućnost da istražite različita područja djelovanja unutar općina i regija: naučite o potencijalnim rizicima i strategijama o tome kako ih riješiti. Dijelovi s uputama o identificiranim strategijama sadrže puno dodatnih informacija. Ili izravno pretražite naš katalog 100 mjera smanjivanja rizika.

  • Kao prvo, upoznajte rizike! Obilne oborine mogu se javiti bilo kad i bilo gdje, čak i ako se lokacija ne nalazi blizu vodnog tijela. Većinom prije pojava obilnih oborina praktički nema nikakvog upozorenja.
  • Komunicirajte o rizicima! Oni koji su pogođeni moraju biti svjesni rizika od obilnih oborina i razumjeti ih dovoljno kako bi mogli djelovati na odgovarajući način ili provesti mjere smanjivanja rizika.
  • Tek tada poduzmite mjere predostrožnosti za smanjivanje rizika! Pri tome treba kombinirati različite strategije za smanjivanje rizika, uzimajući u obzir različita područja djelovanja.
  • U sklopu projekta RAINMAN, različite metode i pristupi procjeni i izradi karata rizika od obilnih oborina, različte strategije za smanjivanje rizika i komuniciranje o rizicima su testirane u različitim krajolicima (od nizina do planina) i vrstama područja (od urbanih do ruralnih područja ili poljoprivrednog zemljišta). Pogledajte pregled NAŠIH PRIČA.