Alat mjere smanjivanja rizika

POBOLJŠANJE SUSTAVA RANOG UPOZORENJA

«Primarni cilj sustava ranog upozorenja je omogućiti osobama i zajednicama […] da reagiraju na vrijeme i na odgovarajući način radi smanjenja mogućnosti […] gubitka života, štete na imovini i okolišu te gubitka sredstava za život.»

UCAR 2010: 1-6

Što možete pronaći ovdje?

Info

Sustavi ranog upozorenja za pojave obilne oborine povećavaju pripravnost na poplave i dovode do znatnog smanjenja štete u slučaju pojave obilne oborine i poplave. Tijela lokalne vlasti su primatelji informacija, ali i ponovni distributeri informacija ranog upozorenja na pojavu obilnih oborina/poplave.
Kao tijelo općinske vlasti, ovdje ćete saznati kako poboljšati svoje sposobnosti tumačenja, procjene i širenja informacija ranog upozorenja.
Kao privatna osoba, ovdje ćete naći nekoliko korisnih savjeta kako primati upozorenja i kako postupati na vrijeme i na odgovarajući način. Također možete pronaći pregled postojećih sustava ranog upozorenja u srednjoj Europi i pregledati naše priče o aktivnostima provedbe.

Što je RANO UPOZORENJE i na koji način može doprinijeti smanjenju rizika?

Informacije ranog upozorenja su standardizirane poruke (znakovi, riječi, zvukovi ili slike) koje najavljuju neposrednu opasnost, npr. od prirodnih opasnosti. Informacije ranog upozorenja na pojavu obilne oborine tiču se istoimene prirodne opasnosti „obilnih oborina“. Informacije pružaju viša tijela vlasti, regionalne ili nacionalne ustanove.

Međutim, same informacije ranog upozorenja ne sprječavaju da se opasnosti pretvore u katastrofe. Potrebni su cjeloviti SUSTAVI RANOG UPOZORENJA koji omogućuju pojedincima izloženima riziku, zajednicama i organizacijama da se pripreme i postupaju na odgovarajući način – unaprijed i tijekom predstojećih opasnih događaja.

U okviru sustava ranog upozorenja, temeljna uloga lokalne uprave ili nadležnog tijela je sljedeća:

 • Izgradnja dovoljnih kapaciteta za odgovor za dotično područje,
 • Jačanje kapaciteta pojedinaca izloženih riziku i ostalih ključnih dionika za zaprimanje, analizu i postupanje po zaprimljenim upozorenjima,
 • Jačanje/nadopuna postojećih sustava ranog upozorenja kroz lokalne podatke,
 • Poboljšanje postojećih sustava ranog upozorenja kroz pružanje povratnih informacija programerima sustava.

U većini zemalja srednje Europe, osoblje zaposleno u tijelima općinske vlasti ključni je akter u sustavima ranog upozorenja na pojave obilne oborine. Oni su živa veza između dolaznih informacija ranog upozorenja i lokalne aktivnosti (npr. kad se mobiliziraju hitne službe). Njihova je zadaća znati unaprijed kako pristupiti informacijama za upozorenje i protumačiti ih te kako unaprijed organizirati širenje tih informacija i odgovarajuće postupanje.

Privatne osobe su primatelji i krajnji korisnici informacija ranog upozorenja. Oni moraju učiniti sljedeće:

 • Biti svjesni prirodne opasnosti od obilnih oborina i poznavati njihov pojedinačni rizik koji ovisi ne samo o oborinama, već i o lokalnim uvjetima i o njihovoj ranjivosti i ranjivosti njihovih obitelji.
 • Osloniti se na i koristiti informacije ranog upozorenja koje objavljuju nadležna tijela.
 • Izgrađivati kapacitete za zaprimanje, analizu i postupanje po informacijama ranog upozorenja.

Na koji način mogu pristupiti informacijama o ranom upozorenju?

U srednjoj Europi informacije ranog upozorenja dostupne su iz različitih izvora. Ustanove na različitim razinama – od kontinentalne sve do regionalne ili na razini zajednice – upravljaju sustavima ranog upozoravanja. Većina sustava ranog upozoravanja dostupna je putem interneta putem web stranica ili posebnih aplikacija za mobilne uređaje. Sustavi ranog upozoravanja mogu također biti dostupni i građanima i privatnim osobama, ali svi operatori ne omogućuju javni pristup upozorenjima.

Pobrinite se da imate koristi od postojećih funkcionalnih sustava ranog upozorenja. U nastavku potražite opcije otvorenog pristupa u našem pregledu sustava ranog upozoravanja za pojedine zemlje.

Ovisno o lokalnom riziku i dostupnim informacijama o ranom upozorenju, možda bi bilo korisno dodatno uložiti u lokalno praćenje i promatranje. Međutim, samo lokalno praćenje ne može zamijeniti informacije ranog upozorenja objavljene od strane nadležnih vlasti. Ono pruža samo dodatne informacije.

Pripremite se unaprijed: instaliranjem aplikacija dizajniranih za prikupljanje službenih obavijesti o upozorenjima i vremenskih upozorenja ili prijavom na sustave masovnog obavještavanja vaš pametni telefon možete pretvoriti u sustav ranog upozorenja s individualnim postavkama za vrstu krize, područje itd. Neke od ovih aplikacija također daju preporuke za postupanje ili omogućavaju razmjenu i koordinaciju s drugima. U nastavku možete pronaći neke od opcija u pregledu aplikacija s ranim upozorenjem za Njemačku, Austriju i Češku Republiku.

Nadalje, dobro je označiti korisne web stranice za vremenske prognoze, upozorenja na poplave, vodostaje lokalnih rijeka. U nastavku možete pronaći opcije s otvorenim pristupom u pregledu sustava ranog upozorenja za pojedine zemlje.

Na koji način trebam tumačiti informacije ranog upozorenja?

Suočiti se s pojavom obilnih oborina znači suočiti se s neizvjesnostima. To je zato što je vrlo teško predvidjeti pojavu obilnih oborina, vremenski razmak od trenutka izdavanja upozorenja na opasnu vremensku pojavu do samog trenutka ostvarenja te pojave je vrlo ograničen, a postoji velika vjerojatnost prognostičke pogreške kod pojave u prostoru i/ili trenutku događaja. Bez obzira na to, takve informacije su korisne jer ukazuju na nešto – također i za odgovarajuće mjere reagiranja u izvanrednim situacijama.

Odgovorne osobe u općinama trebaju razumjeti informacije ranog upozorenja koje dobivaju kako bi ih učinkovito interpretirale i uspostavile odgovarajuće mjere. Stručnjaci za rano upozorenje bi mogli ponuditi razmjenu znanja ili obuku ključnih osoba zaposlenih u općini, ako je potrebno; dobro planiranje od strane općinskih tijela pomaže da u svakom trenutku na dužnosti bude nadležna osoba za rano upozoravanje. Kvalifikacijski izvori su npr.:

Kod širenja informacija ranog upozorenja dalje primateljima, komunicirajte o razini nesigurnosti na standardizirani i razumljivi način.

Pobrinite se da znate što trebate učiniti kad primite upozorenje!

Upoznajte se s informacijama koje pružaju web stranice i aplikacije. Predvidivost je ograničena. To je negdje objašnjeno i to treba uzeti u obzir. Nadalje, upozorenja su često povezana s uputama za postupanje.

Možete se obratiti i vašoj općini kako biste saznali više o lokalnim upozorenjima na izvanredne situacije, kako biste dobili informativni materijal ili čak rezervirali seminar o tome kako se bolje pripremiti za poplave i druge prirodne katastrofe.

Na koji način pripremiti distribuciju informacija ranog upozorenja ključnim dionicima i osigurati odgovarajuće postupanje?

Prijenos informacija ranog upozorenja u odgovarajuće aktivnosti zahtijeva vještine, iskustva, ali i osjećaj za prednosti i slabosti sustava ranog upozorenja na koji se oslanjate.

Poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti u fazi prije pojave događaja:

 • Pobrinite se da su odgovornosti jasne. Tko tumači upozorenja, prosljeđuje ih daljnjim primateljima i pokreće alarm ukoliko je potrebno? Možda je potrebna potvrda primitka.
 • Pojasnite pravni okvir prije slanja informacija ranog upozorenja primateljima.
 • Uspostavite višestruke komunikacijske kanale i osigurajte da među njima postoji usklađeni jezik upozorenja.
 • Pobrinite se da su vaša upozorenja jasna i laka za razumijevanje.
 • Educirajte primatelje/općine o načinu slanja upozorenja, načinu na koji se isti tumače te na koji način primatelji trebaju odgovoriti na upozorenja. Jasno komunicirajte o prioritetima i granicama kriznih aktivnosti na vašem području.
 • Provodite testove na cijelom sustavu i organizirajte vježbe unutar zajednice barem jednom godišnje.

U fazi prije pojave događaja izradite i distribuirajte građanima daljnje preporuke za postupanje. Te preporuke bi se trebale fokusirati na zaštitu privatne imovine i zaštitno ponašanje javnosti protiv poplava. U vezi s obilnim oborinama, uvijek naglasite sljedeće dvije ključne činjenice:

 • Obilne oborine mogu pasti bilo gdje te se očekuje povećanje njihove učestalosti i intenziteta.
 • Predvidljivost konvektivnih pojava obilnih oborina je vrlo ograničena i prognoze su nesigurne.

Sljedeće informacije su u većoj mjeri preuzete i usvojene od službe Velike Britanije za informiranje o poplavama. Također potražite informacije od državnih, regionalnih ili lokalnih tijela na vašem jeziku i na temelju upravljanja rizicima od poplava/obilnih oborina na vašem području.

 • Nemojte čekati s pripremama dok ne počne padati kiša; tada više nećete imati vremena!
 • Utvrdite jeste li izloženi riziku.
 • Predbilježite se za zaprimanje upozorenja.
 • Naučite kako isključiti plin, struju i vodu u vašem domu.
 • Raspitajte se kod vaših tijela lokalne vlasti o savjetima za obranu od poplava i izradite vlastiti plan za izvanredne situacije.
 • Pribavite dozvole prije gradnje; spriječite oštećenja na kući i imovini primjenom odgovarajućih mjera privatne zaštite.
 • Zaštitite svoju imovinu preliminarnim mjerama: za više informacija pogledajte naš katalog mjera.
 • Uvijek tijelima vaše općinske vlasti prijavite blokirane jarke, udoline i kanale.
 • Provjerite svoju policu osiguranja: provjerite imate li osiguranje za zaštitu doma ili poslovnih prostorija. Ukoliko imate policu osiguranja za zgrade i sadržaj, provjerite pokriva li polica i štetu od poplava. Polica osiguranja za prirodne katastrofe za štetu prouzročenu obilnim oborinama pokriva sav sadržaj stana ili kuće.
 • Povežite se s lokalnim grupama za zaštitu od poplava na društvenim medijima i kontaktirajte svoju zajednicu kako biste se raspitali o opcijama volontiranja: na vašem području možda ima vodočuvara za poplave. To su dobrovoljci koji npr. promatraju određeno lokalno područje i obavještavaju stanovnike u slučaju vjerojatnosti poplave ili možete volontirati kod vatrogasaca.

Pregled sustava ranog upozorenja

Sustavi ranog upozorenja temelje se na robusnom i pouzdanom hardveru komunikacijske infrastrukture, rade 24 sata dnevno i koriste više komunikacijskih kanala. Neki sustavi ranog upozorenja razmatraju scenarije s višestrukim opasnostima. Sustavi ranog upozorenja na obilne oborine i pluvijalne poplave bave se meteorološkim ili hidrološkim podacima ili kombinacijom obje vrste podataka. Ovdje možete pronaći operatere različitih pružatelja usluga iz srednje Europe:

Meteorološki sustavi upozorenja na opasne vremenske pojave:

…temelje se na meteorološkim podacima, pružaju najrelevantnije informacije potrebne za pripremu na opasne vremenske pojave.

Upozorenja na fluvijalne poplave:

…kombiniraju hidrološke podatke i podatke o prognoziranim oborinama.

Web aplikacije:

NAŠE PRIČE

Uključite vašu ciljnu skupinu u razvoj

"Komuniciranje orijentirano na ciljnu skupinu i obuka primatelja informacija ranog upozorenja vjerojatno predstavlja najvažniji zadatak pri uspostavi sustava ranog upozoravanja na nekom području.“ (Florian Kerl, Ured za okoliš, poljoprivredu i geologiju pokrajine Saske, Njemačka; izradio Sustav ranog upozorenja na bujične poplave pokrajine Saske)

“U Hrvatskoj aktivnosti upozoravanja i obavještavanja stanovništva provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, koje također koordinira aktivnosti svih tijela koja su uključena u integrirani sustav upozoravanja u Hrvatskoj. U okviru projekta RAINMAN, provedena je sveobuhvatna analiza i izrađene su karte rizika od pluvijalnih poplava i karte opasnosti od pluvijalnih poplava za Grad Zagreb i za Grad Umag. Ova analiza omogućila je definiranje kritičnih pragova oborina i sukladno tome prijedloga razine upozorenja. Unutarnje testiranje predloženih pragova prema prognozama ALADIN-a i ECMWF-a još uvijek se provodi, jer tijekom projekta nije bilo značajnih pluvijalnih epizoda koje bi ga potvrdile. Ako se sustav pokaže korisnim, predviđaju se daljnje aktivnosti na njegovom administrativnom uspostavljanju kako bi ga se operativno iskoristilo i kako bi isti bio dostupan široj publici, i kako bi se njime obuhvatili i drugi dijelovi Hrvatske.“ (Alan Cibilić, Hrvatske vode, Hrvatska)

Razvoj mobilne aplikacije za upozorenja u Mađarskoj

"Aplikacije za mobilne uređaje praktičan su alat i mogu olakšati posao obrane. Međutim, njihova upotrebljivost ovisi o kvaliteti učitanih dokumenata i planova kao i održavanju sustava.“(Péter Gergő Katona, Uprava za vode okruga Tise, Mađarska)

Preporuke za unapređivanje alata Grada Graza za upozorenje i uzbunjivanje

Automatizirano upozorenje na obilne oborine može pomoći pri tome da se vrijeme dostupno između prvog upozorenja i dolaska poplave iskoristi na najbolji mogući način. Grad Graz koristi sustav semafora za pokretanje unaprijed definiranih operativnih mjera i za informiranje stanovnika Graza o aktualnoj situaciji opasnosti. Izrađene su preporuke za unapređivanje ovog sustava razmatranjem svih dostupnih podataka kako bi se dobila preciznija upozorenja na obilne oborine. Osim oborina, na otjecanje na nekom području djeluju i drugi parametri, kao što su vlažnost tla, vegetacijski pokrov, otapanje snijega, snježne oborine i stupanj nepropusnosti. (Cornelia Jöbstl, Ured Vlade pokrajine Štajerske, Austrija)