NAŠE PRIČE

Smatramo da je bitno u obzir uzeti potrebe i zahtjeve lokalne prakse!

Zbog toga smo koristili opsežna teorijska
znanja iz šest država srednje
Europe: u komunikaciji s dionicima iz
lokalnih i regionalnih vlasti, naši alati,
metode i mjere su testirane i provedene
u našim pilot aktivnostima.
Pronađite pilot područja projekta
RAINMAN na karti srednje Europe,
saznajte više na stranicama koje slijede
ili proučite naše primjere dobre
prakse kako biste upoznali naše dionike
i njihove priče.

Karta SREDNJE EUROPE:
Klikom na pilot lokacije bit ćete preusmjereni na predmetnu stranicu
 

Pretraživanje pomoću aktivnosti

U različitim krajolicima i vrstama područja kroz pilot aktivnosti na projektu RAINMAN testirane su različite metode za procjenu i izradu karata rizika od obilnih oborina, razvijene su različite strategije za smanjivanje rizika te mjere za komuniciranje o rizicima. Iskustva i naučene pouke su opisane za različite lokacije ili ih se može pronaći u predmetnim alatima.

Procjena i izrada karata

Pronađite pregled svih naših priča povezanih s izradom karata na početnoj stranici alata.

Komuniciranje o rizicima

Alat daje pregled svih naših priča povezanih s komuniciranjem o rizicima.

Mjere smanjivanja rizika

Katalog 100 mjera smanjivanja rizika povezuje mjere s našim naučenim poukama.