Naša priča iz GRAZA, AUSTRIJA

Pictures: Bernhard Egger-Schinnerl, Stadt Graz, Abteilung für Grünraum und Gewässer

 

Ured Vlade Štajerske kao partnera na projektu i Grad Graz kao pridruženi partner nastavili su svoju dugo uspostavljenu blisku suradnju u upravljanju rizikom od poplava u okviru projekta RAINMAN. Zajednička analiza posebnih izazova upravljanja rizicima od obilnih oborina postavila je temelj razvoju RAINMAN-ovih aktivnosti. Fokus je stavljen na razvoj i testiranje pristupa upravljanju rizikom u pogledu procjene i izrade karata rizika, mjera smanjenja rizika i podizanja svijesti. Smatralo se da je posebno važno uključiti institucije zadužene za upravljanje rizikom od obilnih oborina u aktivnosti kojima će se osigurati da se rezultati iskoriste za buduće aktivnosti.

LOKACIJE

PREGLED

Aktivnosti:

  • procjena i izrada karata
  • mjere smanjivanja rizika
  • komuniciranje o rizicima

Korištenje zemljišta:

  • urbano

Reljef / teren:

  • brdovit

GRAD GRAZ

Graz se nalazi na jugoistočnom rubu Alpa u saveznoj državi Štajerskoj. Glavni je grad Štajerske i drugi najveći grad Austrije s oko 300.000 stanovnika. UNESCO je povijesnu gradsku jezgru proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Grad obuhvaća površinu od 127 km². Grad je okružen lancem brda na zapadu, sjeveru i istoku. Glavna rijeka je rijeka Mura koja grad dijeli na zapadni i istočni dio. Postoje 52 vodotoka. Većina njih ulijeva se u Muru, neki od njih nemaju prijemna vodna tijela, a neki otječu izravno u kanalizacijski sustav. Zbog prirodnih krajobraznih uvjeta, pojave obilnih oborina uzrokuju složene vrste poplava (riječne, pluvijalne poplave i poplave iz sustava odvodnje). Glavni uzrok pojave obilnih oborina su grmljavinske oluje tijekom tople sezone. U projektu RAINMAN fokus je bio na pet područja u gradu (Annabach, Stufenbach, Stiftingbach, Katzlbach, Schloss Eggenberg).

Za Grad Graz dokumentirano je mnogo pojava obilnih oborina. U tom kontekstu bit će predstavljene dvije pojave: jedna ranija pojava – u kojoj je zabilježeno oko 70 % godišnje oborine u vremenskom razdoblju od tri sata, i jedna novija pojava – koja se dogodila u 2018. godini.

U srpnju 1913. dogodio se izvanredni poplavni događaj. Za samo 3 sata napadalo je 600 mm oborine i prouzročene su razorne štete. Pogotovo su pogođeni potoci Krois-, Stifiting- i Ragnitzbach u istočnom dijelu grada. Čepovi od drvenih trupaca pogoršali su situaciju. Uništeni su mostovi i kuće. Dvoje ljudi je poginulo u svojim podrumskim stanovima.

U travnju 2018. godine Graz je pogodila konvektivna ćelija koja je uzrokovala obilne oborine i lokalne poplave. Ne samo u središtu grada, već i na širem području oko Graza, vatrogasci su se morali boriti s izlijevanjem kanalizacije, potopljenim podvožnjacima i poplavljenim podrumima. Na primjer, podrum i podzemni park trgovačkog centra „Citypark“ u Grazu bili su poplavljeni.

Grad Graz pretrpio je jake riječne poplave 2005., 2009. i 2013. godine. Odmah nakon prvog događaja uspostavljen je takozvani „Posebni program mjera“ kako bi se poboljšalo upravljanje rizikom od poplava u gradu. Od tada su brojne, posebno građevinske mjere poboljšale sigurnost od poplava u gradu. Naglasak je stavljen na riječne poplave praćene jedinstvenim aktivnostima vezanima uz pluvijalne poplave, poput karte kretanja protoka za cijeli grad.

Projekt RAINMAN je dao podršku lokalnim dionicima u stjecanju cjelovitijeg pogleda na pluvijalne poplave. Provjerom opasnosti od obilnih oborina pokrenuli smo interdisciplinarnu raspravu o tome „Koliko je grad Graz spreman za pojavu pluvijalnih poplava?“ Projekt RAINMAN je preuzeo zahtjev kako identificirati ugrožena područja s obzirom na složenu situaciju s plavljenjem u Grazu u slučaju obilnih oborina. Kombinacija znanstvenog doprinosa i praktične primjene korištena je za procjenu i izradu karata rizika od obilnih oborina za pet odabranih područja studije u gradu. Radi donošenja ispravnih zaključaka za pripravnost na pojavu obilnih oborina, razvili smo u prvom koraku opći komplet alata za planiranje hitnih reakcija. Zatim je primijenjen priručnik za pet područja studije. Kao rezultat toga, sada su dostupni specifični akcijski planovi kao i poboljšani sustav uzbunjivanja i upozorenja.

PROUČITE NAŠE PRIČE

PREUZIMANJE

Vodič „Urbane poplave utemeljene na modelima“ | dostupno na njemačkom jeziku

Tehnološko sveučilište u Grazu, Institut za upravljanje urbanim vodama i pejzažnu hidrotehniku; Ured vlade Štajerske, Odjel 14. Gospodarenje vodama, resursi i održivost

Ovaj vodič predstavlja alat za procjenu i izradu karata rizika od obilnih oborina te je namijenjen stručnim savjetnicima, urbanistima i inženjerima kao i vlastima u gradskoj upravi. Vodič analizira kombinaciju pluvijalnih poplava (voda koja se slijeva s padina i plavljenje iz sustava odvodnje) i fluvijalnih poplava (plavljenje iz rijeka). Prezentiran je pristup u 3 koraka (preliminarna istraga, dubinska analiza, analiza rizika) uz demonstraciju primjera iz prakse.

Preuzimanje [pdf; 46 MB]

Komplet alata za reagiranje u hitnim situacijama za rizike od obilnih oborina | dostupno na njemačkom i engleskom jeziku

RIOCOM Inženjerski ured za inženjerstvo okoliša i upravljanje vodama; Ured štajerske vlade, Odjel 14. Gospodarenje vodama, resursi i održivost

Cilj ovog kompleta alata je pružiti podršku institucijama zaduženima za upravljanje u hitnim situacijama. Isti predstavlja priručnik kako razviti akcijski plan za pojavu obilnih oborina. Različita pitanja i zadaci pomažu korisniku da stekne razumijevanje za opasne situacije i da planira odgovarajuće mjere. Korisnik također dobiva opsežnu zbirku predložaka, kao što su kontrolni popisi i predložak plana reagiranja u hitnim slučajevima.

Preuzimanje [zip; 9 MB]