Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Postupy bez orby nebo s její nízkou intenzitou, mulčování, přímá setba, striptilling-image

Postupy bez orby nebo s její nízkou intenzitou, mulčování, přímá setba, striptilling

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Postupy bez orby nebo s její lehkou formou (udržovací) se zcela nebo z velké části obejdou bez použití pluhů. Místo toho se používají nástroje pro obdělávání půdy, které neobracejí půdu (např. kultivátory, diskové brány) nebo nenarušují strukturu půdy a ponechávají zbytky plodin (mulč) blízko nebo na povrchu půdy. Páskové zpracování půdy (striptill) je variabilní metoda obdělávání půdy a setí, zejména u řádkových plodin, které vytvářejí řádky se šířkou 15 až 20 cm, přičemž dvě třetiny pole zůstávají nezpracované. Myšlenkou těchto technologií je vytvořit stabilní půdní strukturu, která není vysoce náchylná k upěchování půdy při zachování nebo zvýšení kapacity infiltrace. Opatření je velmi účinné pro snížení pravdpodobnosti vzniku povrchového odtoku při silném dešti na zemědělské půdě zvýšením zadržování půdní vody a snížením odtoku.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchového odtoku mají tato opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zmenšení zdrojů znečišťujících látek; Zlepšení kvality půdy; Absorpce nebo zadržení CO2; Zvýšení zadržování vody v půdě; Omezení eroze a/nebo transportu sedimentu; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Doplňování podzemní vody / zvodnělých vrstev; Filtrace znečišťujících látek; Zachování biologické rozmanitosti

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology