Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Násypy a stabilizace v exponovaných místech břehů-image

Násypy a stabilizace v exponovaných místech břehů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Násypy mohou zabránit vybřežení; opevnění z balvanů chrání exponované břehy před účinky eroze.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology