Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Nestavět v ohrožených oblastech: Nevydání stavebního povolení-image

Nestavět v ohrožených oblastech: Nevydání stavebního povolení

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Pozemky, které byly vyčleněny pro výstavbu, ale jsou dosud nezastavěné, jsou prohlášeny za nevhodné k výstavbě nebo není vydáno stavební povolení.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Versagen der Bau(platz)bewilligung
PICTURES:

Annette Meyer, Pixabay