Protupovratni ventili

By

Protupovratni ventili su spojeni na cijevni sustav i zatvaraju se u slučaju povratnog toka. Ventile treba redovno čistiti.

Procesi okrupnjavanja zemljišta

By

Okrupnjavanje zemljišta je planski proces kojim se pojašnjava vlasništvo nad zemljištem, smanjuje rascjepkanost vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem i unapređuje ruralna infrastruktura i životni uvjeti. Na taj se način mogu ponovno uvesti tehničke mjere u kolektivna polja i pozitivno djelovati na rascjepkanost krajolika radi unapređivanja zadržavanja vode i izbjegavanje nekontroliranog opasnog površinskog otjecanja. Procesi okrupnjavanja zemljišta…

Vizualizacija i objašnjenje specifične situacije rizika na terenu

By

Vizualizacija specifične opasnosti i rizika na terenu (npr. na kartama, postavljenim oglasnim pločama na lokacijama itd.) je učinkovit način da se pogođenim osobama i institucijama ukaže na opasnosti. Karte ukazuju na specifičnu opasnost i rizik na terenu i moglo bi ih se npr. postaviti na internetski portal općine. Nužne su lako razumljive informacije i kontakt…

Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Zidovi i brane za zaštitu područja pod visokim rizikom

By

Preusmjeravanjem vode, na područjima pod rizikom sprječavaju se štetne posljedice u slučaju poplava do razina mjerodavne pojave. Npr. posjed ili dijelovi posjeda se mogu zaštititi zidom koji okružuje zgradu i dalje od nje zadržava tečenje površinske vode. Međutim, prije građenja zida treba provesti istraživanja kako bi se utvrdilo da se preusmjeravanjem pluvijalnih poplavnih voda neće…