Provedba i korištenje sustava ranog upozoravanja, uključujući prikupljanje i procjenu dopunskih informacija-image

Provedba i korištenje sustava ranog upozoravanja, uključujući prikupljanje i procjenu dopunskih informacija

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Sustavi ranog upozoravanja na poplave - ako postoje za određeno područje - pružaju informacije koje omogućuju aktiviranje postupanja u izvanrednim situacijama (npr. uspostavljanje zapovjedne jedinice, opažanje područja pod rizikom) prije same pojave i prije nego što nastane šteta. Međutim, smanjivanje gubitaka je moguće jedino ako se informacije s ranim upozorenjem točno protumače i procijene, ako su potkrijepljene procjenom rizika i akcijskim planovima u kojima su razmotreni različiti scenariji. Prikupljanje i dopunjavanje informacija iz različitih (kao i lokalnih) izvora može olakšati i kvalificirati procjenu informacija sa strane odgovornih osoba.

Fields of action zgrade,upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.graz.at/cms/beitrag/10164055/8061353/Aktueller_Gefahrenstatus.html, ©City of Graz