Izrada operativnih propisa za građevine ugrožene pluvijalnim poplavama: komercijalna i industrijska postrojenja

By

Na područjima pod rizikom treba razmotriti pluvijalno plavljenje. Štete na objektima se mogu znatno smanjiti, npr. zbog postavljanja električnih instalacija, kao i štete koje potječu iz samih objekata, npr. skladištenje opasnih roba i materijala. Povremena koordinacija s civilnom zaštitom pomaže na izbjegavanju šteta u okolišu. Planovi se trebaju prilagoditi vjerojatnim promjenama u obrascima oborina i…

Identificiranje, izrada karata i određivanje područja pod rizikom

By

Odgovarajuća procjena opasnosti i rizika (s informativnim kartama kao glavnim rezultatima) je temelj za pokretanje procesa cjelovitog upravljanja rizicima na svim razinama djelovanja. Procjena je izazovan zadatak od više koraka koji – osim jasnih ciljeva – zahtijeva ulazne podatke (npr. o pojavama i štetama u prošlosti, metodološkim vještinama i odlukama) kao i resurse. Na temelju…

Upojni zdenci

By

Zdenci napunjeni procjednim materijalom i prekriveni zemljom, kamenjem ili drugim pokrovom koji upija vodu s obližnjih asfaltiranih površina

Zeleni krovovi

By

Kroz vegetaciju podloge tla na krovovima voda se zadržava i može ispariti. Na temelju razine održavanja mogu se razlikovati dva sustava zelenih krovova: ekstenzivni zeleni krov i intenzivni zeleni krov.

Vodonepropusnost dijelova zgrada koji dosežu do tla; crni spremnici

By

Svrha ove mjere je učiniti zgrade vodonepropusnima na vlagu iz tla i vodu od procurivanja na strukturnim elementima ispod tla kao što su zidovi. Postoje metode horizontalnog ili vertikalnog brtvljenja. Horizontalne brtve sprječavaju uzdizanje vlage. Vertikalne brtve srpječavaju ulazak vlage u zgradu sa strana. Dostupno je nekoliko rješenja s bitumenom (crni spremnik) i sa sintetičkim…