Procjednice-image

Procjednice

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Procjednice su ukopane komore u kojima se zadržava površinska voda i iz kojih se procjeđuje u tlo. Obično se radi o okruglim ili četvrtastim iskopima koji su ili ispunjeni lomljenim kamenom ili obloženi ciglom, predgotovljenim betonom ili polietilenskim prstenovima/perforiranim spremišnim elementima okruženima granularnom ispunom. Može ih se izvesti u brojnim oblicima i često ih se može postaviti u gusto izgrađenim urbanim sredinama, a mogu i biti nadograđene. (Izvor/copyright: Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020))

Fields of action zgrade,naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): soakaways
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology