Sustavi protupoplavnih pregrada

By

Sustavi protupoplavnih pregrada se sastoje od šina (kutne konzole, koje se postavljaju pored prednjih vrata, na primjer) i pregradnih greda, koje se umeću u te šine. U vrijeme nužde to se može brzo napraviti. Dno pregradne grede mora biti zabrtvljeno. Prikladnost ove mjere za smanjivanje rizika bi mogla biti ograničena u slučaju obilnih oborina jer…

Uzdignuti svjetlarnici i ulazi u podrume

By

Relevantni otvori na zgradi su zaštićeni od prodora vode izgradnjom stepenica ili stubišta s uzdignutim platformama i/ili uzdignutim svjetlarnicima. Rub svjetlarnika u zgradama bi trebalo postaviti 15-30 cm iznad razine prizemlja ovisno o stanju prostorija i riziku. Za ulaze u podrume, preporučuje se dodatno krovište.

Potvrde o zaštiti od poplava za zgrade

By

Specijalizirani građevinski konzultanti za rizike od poplava (inženjer ili arhitekt) donose svoja stručna znanja i iskustva. Oni procjenjuju fizičku osjetljivost na poplave i određuju učinke provedenih mjera ublažavanja rizika od poplava. U nekim bi državama mogle biti dostupne standardizirane procedure u skladu s kojima stručnjaci postupaju i vlasnicima kuća izdaju potvrde sa statusom rizika od…

Preseljenje i premještanje

By

U slučaju velike opasnosti, moglo bi biti korisno premjestiti postojeće zgrade. Zbog izbjegavanja i uklanjanja potencijala štete, preseljenje i premještanje trajno djeluje na smanjivanje rizika. Financijska potpora pomaže u provedbi mjere. Mjere preseljenja i premještanja moraju biti procijenjene i preispitane unaprijed. U obzir treba uzeti opterećenje po društvo i pojedinca.

Upojni bazeni, procjedni bazeni

By

Glavni cilj ove mjere je zadržavanje i procjeđivanje oborinske vode. Dobra biološka obrada i zadržavanje topivih tvari ujedno omogućuju zadržavanje i pred-obradu jako onečišćene vode. Lagano upušteni oblik i vegetacija omogućuju integraciju u zelena područja.

Izrada operativnih propisa za građevine ugrožene pluvijalnim poplavama: komercijalna i industrijska postrojenja

By

Na područjima pod rizikom treba razmotriti pluvijalno plavljenje. Štete na objektima se mogu znatno smanjiti, npr. zbog postavljanja električnih instalacija, kao i štete koje potječu iz samih objekata, npr. skladištenje opasnih roba i materijala. Povremena koordinacija s civilnom zaštitom pomaže na izbjegavanju šteta u okolišu. Planovi se trebaju prilagoditi vjerojatnim promjenama u obrascima oborina i…