Odvodne instalacije za preusmjeravanje površinskih voda od zgrada i povećavanje zadržavanja i infiltriranja vode

By

Unaprijed određene rute tečenja s ciljem preusmjeravanja površinskih voda od zgrade mogu biti izvedeni na posjedu ili duž njegovih granica, npr. promjenom u gradijentu, pragova u tlu, formiranjem depresija ili izvedbom građevinskih elemenata za preusmjeravanje vode kao što su zidovi. Na posjedu mogu biti izgrađeni spremnici ili jarci za prikupljanje vode i osiguravanje kontroliranog procjeđivanja…

Suhe retencije i depresije bilo kojeg kapaciteta

By

Prirodne ili umjetne retencije i depresije sa specifičnim retencijskim kapacitetom mogu se koristiti kao privremeni spremnik vode za vodu koja otječe tijekom obilnih oborina. One usporavaju površinsko otjecanje, čime pridonose odgodi i ublažavanju poplavnih valova. Trebalo bi ih smjestiti na najdubljoj točki u gotovo bilo kojem okruženju – poljoprivredno zemljište, šume, duž vodotoka ili unutar…

Prethodno definiranje putova otjecanja kroz pomoćne zgrade

By

Ako se ne može (ili se može tek nedovoljno) spriječiti vodu da prodre u zgradu, unaprijed definirani putovi tečenja u zgradi mogu pomoći da se šteta svede na minimum. U idealnom slučaju, treba osigurati rasteretne otvore u zgradi kako bi se osiguralo da voda može onuda oteći.

Uspostava i razmatranje lokalnog i regionalnog planiranja korištenja zemljišta

By

Planiranje korištenja zemljišta je učinkovit instrument za smanjivanje budućeg rizika od obilnih oborina. Rizik od obilnih oborina se može znatno smanjiti ako se u obje faze planiranja – formuliranje i provedba planova – razmotre promjene, prenamjene i ograničenja u korištenju zemljišta ili izgradnja građevina prilagođenih za obilne oborine ili izgradnja na područjima izloženima poplavama. Snaga…

Promicanje i provedba mjera zaštite imovine

By

Potencijalno pogođene osobe – naročito vlasnici imovine – moraju se sami pobrinuti. Međutim, uspostavljanje i održavanje privatnih objekata za zaštitu je izazovno i često se ne provodi redovno. Tijela vlasti bi trebala promicati i propisati odgovarajuće mjere zaštite imovine barem pružanjem informacija na internetskim stranicama i u pisanom materijalu.