Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi-image

Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Mjera uključuje procjenu šteta na građevinama i infrastrukturi (npr. prometne rute, opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda) u odnosu na njihovu uporabivost i potrebu za sanacijom nakon samog događaja. Mjera je važna i za namirivanje potraživanja posredstvom osiguravajućih društava. U slučaju da je dostupna potpora iz javnih fondova za pomoć u katastrofama, treba (unaprijed) definirati procedure i kriterije.

Fields of action upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja,vodotoci,poljoprivredna površina,šume,zgrade
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of theStyrian Government