Opracowywanie i realizacja skutecznych planów reagowania kryzysowego

By

Efektywne i regularnie aktualizowane plany odparcia zagrożeń na wypadek akcji powodziowej w przypadku opadu nawalnego pomagają jednostkom obrony cywilnej w uzyskaniu szybkiego rozeznania w działaniach, jakie należy wykonać, jak też w ich priorytetyzacji. Stanowią one część składową planów obrony cywilnej i muszą byc opracowywane przez właściwe instytucje (np. w Niemczech i Austrii: gminy, ewentualnie też…

Certyfikaty ochrony / profilaktyki przeciwpowodziowej dla budynków

By

Wyspecjalizowani konsultanci ds. ryzyka powodziowego (inżynierowie lub architekci) wnoszą swoją wiedzę techniczną i doświadczenie. Oceniają oni fizyczną podatność w zakresie potencjalnych szkód powodziowych i określają skutki zrealizowanych już działań w celu zmniejszenia ryzyka. W niektórych krajach związkowych do dyspozycji pozostają znormalizowane procedury, według których działają eksperci wystawiając właścicielom domów certyfikaty stanu ochrony przeciwpowodziowej i wydają…